banner_mobil_newstart

Våra medarbetare består av såväl egen personal som ett nätverk av erfarna coacher och konsulter. Alla som jobbar hos oss har hög kompetens, lång erfarenhet och stort engagemang och passion för att utveckla andra!

Alla våra coacher genomgår regelbundet träning och utbildning i Newstart-modellen™ som följer ledande internationell coachingpraxis. Flera av oss har PCC-certifiering, som är näst högsta nivån i International Coach Federation.

Medarbetare

Klicka på bilderna för att läsa mer om oss!

Peter Cederqvist

VD och grundare
Kontakta Peter per e-post
eller ring 070-426 90 01 alt. 08-653 66 36

petercederqvist

Peter driver sedan 2002 Newstart tillsammans med Charlotte Hågård och är företagets VD. Han arbetar med outplacement och individuell coaching av chefer och medarbetare samt håller utbildningar, seminarier och föreläsningar inom coachande ledarskap och förändringsledning.
Han är även affärscoach till ledare i olika företag. 
Läs mer om Peter här!

Charlotte Hågård

Grundare, marknadschef, föreläsare, författare
Kontakta Charlotte per e-post
eller ring 070-514 31 13 alt. 08-653 66 36

charlottehagard

Charlotte är grundare av Newstart. Hon arbetar med affärsutveckling, Executive coaching, ledarutveckling, metod- och konceptutveckling, föreläsningar och seminarier. Charlotte är också en populär författare och föreläsare. Hon är ofta intervjuad i pressen som expert på karriärfrågor.
Läs mer om Charlotte här!

Gunnel Wahlquist

Konsult- och utbildningschef
Kontakta Gunnel per e-post 
eller ring 070-624 02 37 alt. 08-653 66 36

gunnelwahlquist

Gunnel är konsult- och utbildningschef på Newstart. Hon arbetar som coach och samtalspartner i outplacement och individuell coaching av chefer och medarbetare samt håller utbildningar, seminarier och föreläsningar.

Läs mer om Gunnel här!

Anette Ohlsson

Utbildare och Karriärcoach
Kontakta Anette per e-post
eller ring 0766-365 618 alt. 08-653 66 36

anetteohlsson

Anette arbetar som karriärcoach, utbildare och föreläsare på Newstart. Hon jobbar med många outplacement- och omställningsprojekt och håller ihop våra events och utbildningar. 
 
Läs mer om Anette här!

Evalena Lindqvist

Administrativ chef och projektkoordinator
Kontakta Evalena per e-post
eller ring 0766-36 56 15

evalenalindqvist

Evalena ansvarar för administration och vårt kontor i Stockholm. Hon är också projektkoordinator för stora kundprojekt.

Läs mer om EvaLena här!

Håkan Bjelke

Kontakta Håkan per e-post
eller ring 0766-365 616 alt. 08-653 66 36

https://www.linkedin.com/profile/view?id=46022581

Ekonomichef
Håkan är Newstarts ekonomichef med ansvar för finans, avtal, och redovisning. 
 
Läs mer om Håkan här!

Newstarts coacher

Newstarts konsulter och coacher finns över hela landet. Alla våra coacher är utbildade och diplomerade av oss på Newstart. De allra flesta har gått vår ett-åriga utbildning till
Certifierad Karriärcoach.

Alla har många års erfarenhet från linjechefsbefattningar, konsultarbete och som samtalspartners.
Samtliga har egen erfarenhet av ledarskap, personalavveckling, rekrytering, utbildning samt chefs- och organisationsutveckling från olika branscher. Denna kombination utgör en kvalitetssäkring för dig som kund och ger oss en solid bas i vårt arbete med människor i förändring. 

Robert Rönnbom, underkonsult
Pavla Kruzela

Viveka Andersson - Stockholm

Karriär-, CV- och jobbcoach
Kontakta Viveka per e-post
eller ring 070- 05 14 179 alt. 08-653 66 36

vivekaandersson

Viveka har de senaste 6 åren arbetat som karriärrådgivare för näringslivet i olika uppdrag samt med individuell karriärplanering för flera hundra privatpersoner.  Hon har många års erfarenhet av rekrytering samt som föreläsare/ utbildare inom personlig marknadsföring. Viveka CV-granskar och intervjutränar både förbundsmedlemmar och privat-personer för en snabbare process till nya karriärmöjligheter.
Läs mer om Viveka här!

Sara Tidala - Stockholm

Karriär-, CV- och jobbcoach
Kontakta Sara per e-post
eller ring 070-698 01 20 alt. 08-653 66 36

saratidala

Sara arbetar med uppdrag inom individuell karriärrådgivning, outplacement för större företag och CV/Intervju-stöd till både akademikerförbund såväl som privatpersoner.
Läs mer om Sara här!
 

Annalena Brighty - Stockholm

Karriär-, CV- och chefscoach
Kontakta Annalena per e-post
eller ring 070-639 95 59 alt. 08-653 66 36

https://www.linkedin.com/profile/view?id=102633575

Annalena arbetar med ledarskapsutveckling, affärs- och karriärcoaching samt CV-granskning av såväl svenska som engelska CV:n.
Läs mer om AnnaLena här!

Ann-Charlotte Nilsson - Göteborg

Karriär- och jobbcoach
Kontakta Ann-Charlotte per e-post
eller ring 0733-244394 alt. 08-653 66 36

https://www.linkedin.com/profile/view?id=134929871

Ann-Charlotte arbetar med uppdrag inom jobb- och karriärcoachning samt omställningsprogram. Hennes uppdragsgivare, förutom privatpersoner, har återfunnits såväl inom den privata- som den offentliga sektorn. 
Läs mer om Ann-Charlotte här! 

Robert Rönnbom - Göteborg

Coachande och Utvecklande ledarskap
Kontakta Robert per e-post eller ring 0723-33 28 99

Robert samarbetar med Newstart i Göteborg. I 20 år har han bidragit till utveckling av individer, grupper och organisationer genom ett coachande och utvecklande ledarskap som leder till förändring hos människor, grupper och organisationer.
Som konsult på heltid, Robert Rönnbom AB, har han genomfört nationella och internationella uppdrag och projekt för bl a Göteborgs Stad, Ericsson, Volvo, Försvarsmakten, Andra AP fonden, Vattenfall.
Läs mer om Robert här!

Lena Lundqvist - Umeå

Coach, idrottspedagog och leg. sjukgymnast
Kontakta Lena per e-post eller ring 072-210 36 74

lenalundqvist

Lena är VD på SHIFT Education och samarbetar med Newstart tillsammans med Eco care för Umeå Kommun i tjänsterna karriärväxling, stresshantering och behandling och stöd vid beroende. Andra samarbetsprojekt med Newstart är olika karriärcoachuppdrag, bland annat för Omställningsfonden.
Läs mer om Lena här! 

Ingrid Lindelöw-Berntson - Umeå

Coach, visionär ledare 
Kontakta Ingrid per e-post eller ring 070-552 20 38

ingridlberntson

Ingrid är ledare på SHIFT Education och samarbetar med Newstart tillsammans med Eco care för Umeå Kommun i tjänsterna karriärväxling, stresshantering och behandling och stöd vid beroende. Andra samarbetsprojekt med Newstart är olika karriärcoachuppdrag, bland annat för Omställnings-fonden. Övriga uppdrag är affärscoaching, ledarcoaching, arbetscoaching och livsstilscoaching.
Läs mer om Ingrid här!

Janne Paulsson - Umeå

Coach, ledarskapskonsult
Kontakta Janne per e-post eller ring 070-550 95 13

jannepaulsson

Janne arbetar på SHIFT Education och samarbetar med Newstart tillsammans med Eco care för Umeå Kommun i tjänsterna karriärväxling, stresshantering och behandling och stöd vid beroende. Andra samarbetsprojekt med Newstart är olika karriärcoachuppdrag, bland annat för Omställningsfonden.
Läs mer om Janne här!

Anniqa Bjersing - Umeå

Coach, sjuksköterska och drogterapeut 
Kontakta Anniqa per e-post eller ring 070/555 86 23

https://www.linkedin.com/profile/view?id=206313122

Anniqa jobbar på Eco care för Umeå Kommun och samarbetar med Newstart tillsammans med SHIFT Education i tjänsterna stresshantering och behandling och stöd vid beroende.
Läs mer om Anniqa här!

Pavla Kruzela - Helsingborg

Karriärcoach, Mentorcoach, Ledarskapscoach
Kontakta Pavla e-mail eller 070-62 83 995

Pavla är i grunden Civilekonom. Sedan 1990 har hon haft egen verksamhet där hon skräddarsytt utbildningar och coaching för företag. Hon är certifierad i ett antal psykologiska självskat-tningsverktyg och Master Certified Coach genom ICF. 
Parallellt med sin verksamhet bedriver hon forskning och undervisning vid institutionen för Service Management, Campus i Helsingborg, Lunds Universitet. Hon har även medverkat i företagsinterna utbildningar på IKEA, GE, AMEX, Alfa Laval m fl. 
Läs mer om Pavla här!