banner_mobil_newstart

Beroendestöd

Behandling och stöd vid alla former av beroende – Newstart/Eco Care


Jag heter Anniqa Bjersing, är sjuksköterska och drogterapeut med 35 års arbetslivs-erfarenhet. Min specialitet är att ta in hela en persons livssituation i behandlingen och jag har kunskaper om allt ifrån kost och hälsa till svår missbruksproblematik. Beroendet kan handla om både alkohol, droger, spel, mat, nikotin och medberoende.

– Under många år har jag arbetat med utbildning ,behandling och motiverande samtal/coachning och gått en mängd specialkurser gällande olika typer av beroenden. Mitt arbete grundar sig på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Ni hittar mig i ljusa, trevliga lokaler, diskret men centralt i Umeå. Läs mer om min bakgrund och min omfattande utbildning på hemsidan www.ecocare.nu

Behandling i tre steg:
1. Utredning
Vid en inledande träff med klient och arbetsgivare samtalar vi om beroendets svårighetsgrad och kartlägger den anställdes livssituation, inkl sådant som nätverk, medicinska och psykologiska variabler. Utredningen sammanställs i ett skriftligt dokument som presenteras för klient och arbetsgivare inom fyra veckor från det att uppdraget påbörjats. Därefter föreslår jag en behandlingsplan och i en anda av ömsesidig respekt, förtroende
och gemensamt ansvar fastställs en individuellt anpassad behandling.

2. Grundbehandling
Under cirka tre månader ges tolv terapeutiska samtal enligt klientens specifika behov. Syftet är att ge insikt om hur beroendet påverkar livet på alla plan och behandlingen stärker personens beslut att uppnå långsiktig drogfrihet. Delaktighet från familj eller andra uppmuntras. Målet är alternativa beteenden, hållbara strategier och förändrat tankemönster som tränas både under och mellan de terapeutiska samtalen.

3. Eftervårdande/Återfallspreventiv fas
Under nio månader därefter ges terapeutiska samtal 1 – 2 ggr/månad. Den totala behandlingstiden är alltså ett år men kan förlängas vid behov. Utvärdering och uppföljning med beställaren sker kontinuerligt, uteblivna besök rapporteras.

 

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »

Anniqa Bjersing, är sjuksköterska och drogterapeut med 35 års arbetslivserfarenhet

Anniqa Bjersing
Eco Care
Storgatan 43 903 26
Umeå
070/555 86 23
www.ecocare.nu
anniqa@ecogroup.se