banner_mobil_newstart

Vill du öka effekten i din organisation genom ett utvecklande och medvetet ledarskap?

Vill du öka effekten i din organisation genom ett utvecklande och medvetet ledarskap? Hur kan vi utveckla egenskaper och effektiva beteenden för att framgångsrikt leda oss själva och våra organisationer. Förändringstrycket är konstant högt med inslag av stress, frustration och konflikter, samtidigt som vi själva ska hantera vår egen balans i livet med allt ifrån arbete, familj och relationer.

Forskningen inom Neuropsykologi har gjort stora framsteg. Vi vet nu att hjärnan är formbar och flexibel och det skapar nya insikter om hur vi tänker, känner, agerar och påverkar varandra. Mind-fitness och personligt ledarskap är den nya trenden.

Träffa pionjärerna inom medvetet ledarskap som genomfört program med Google, Intel, MIT, U.S.Army´s Special Forces, m.fl.

Läs mer och anmäl dig/er här:
Frukostseminarium
Workshop