banner_mobil_newstart

Heldagsutbildning 21 maj - Business Model You® 

Hur ser Du på ditt yrkesliv? Är Du nöjd med de val Du gjort! Ångrar Du något och vad skulle Du gjort annorlunda idag? Tag kommandot i ditt liv och utveckla din personliga affärsplan. Utgå från vad Du vill bidra med och se till att det är efterfrågat i ditt arbete.

Business Model You® handlar om att bygga en affärsmodell kring sina personliga egenskaper, erfarenheter, intressen och egna förutsättningar.

Har du funderingar på att ta ett ytterligare steg i karriären? Kanske helt byta karriär och bli din egen? Eller helt enkelt upptäcka din potential för att ta bättre beslut kring din framtid!

Gör som Google, General Electric, HP, 3M Stanford University och tusentals andra framgångsrika organisationer världen runt. Beskriv din egen affärsmodell i ett lättöverskådligt verktyg så både du och din omgivning bättre förstår ditt värde och vart det skall appliceras.

Innehåll:   
Heldagsutbildning där Du tar fram din personliga affärsplan. Du kommer att lära dig behärska grunderna i Business Model You®, en kraftfull metod du kan använda för resten av ditt liv. Specifikt kommer du att:
1) Förstå din nuvarande personliga affärsplan
2) Definiera syftet och värdet av ditt arbete
3) Skapa en ny personlig personliga affärs plan
4) Förstå Business ModelYou® som ”talent management” verktyg

Tid:     21 maj, kl. 09:00-17:00 inkl. lunch och kaffe
Plats:     Birger Jarlsgatan 18
Kostnad:    3 500 kr + moms inkl. boken Business Model You av Tim Clark
Anmälan:    info@newstart.se