banner_mobil_newstart

Diplomerad Coach - Nylansering

Start 1 oktober 2015 här på Newstart. Diplomerad Coach riktar sig till dig som vill arbeta som professionell coach eller använda coaching som en del i ditt ledarskap. 
Utbildningens utgår från International Coach Federations (ICF) riktlinjer och är godkänd av ICF och innehåller allt du behöver, utom din egen praktik och mentortimmar, för att efter utbildningen kunna certifiera dig genom ICF. Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt en fristående examinationsdag.