Arbetsmarknaden behöver karriärcoacher

Marknaden för karriärutveckling och omställning är på väg att förändras i grunden. Vi ser flera olika trender som löper parallellt. Dels så ökar behovet att både rekrytera och behålla personal, vilket skapar efterfrågan på att arbeta proaktivt med karriärutveckling. Dels så skapas nya tjänster för omställning för samtliga grupper på arbetsmarknaden genom den nya upphandlingen av Kammarkollegiet.

Den omfattar även privata företag som ej är kollektivanslutna. Finansieringen sker direkt via staten alternativt skattelättnader. Resten av arbetsmarknaden är redan ansluten via Trygghetsråden som TRR, TSN, med flera.

Det innebär att behovet av en strukturerad metodik och verktyg för karriärutveckling och omställning ökar. Newstart har utbildat tusentals karriärcoacher genom åren och sett vilken positiv inverkan det har på kursdeltagarna och de människor de hjälper med sin utökade kompetens.

En stark grund för tillväxt

Som alltid är fallet med coaching, är karriärcoaching en intern såväl som en extern resa, som reflekterar både på coachen och klienten. Detta är det magiska elementet med karriärutveckling, som inte bara påverkar på individnivå, utan även på organisatorisk- och samhällsnivå.

Med rätt medarbetare på rätt plats skapas en stark grund för tillväxt och utveckling, samt en oneklig tillfredsställelse i att känna att man har hittat rätt. Vem vill inte känna sig som en oersättlig del i ett större perspektiv?

Vår utbildning till karriärcoach erbjuder en grundlig plattform, verktygslåda och strukturerad metodik för karriärplanering och karriärcoaching. Deltagarna får alla verktyg de behöver för att hantera coachingsituationer med olika typer av klienter – privat eller inom en verksamhet.

Att arbeta proaktivt med karriärutveckling är som sagt en viktig nyckel för företag som vill stärka sin position på marknaden och skapa en företagskultur som gynnar organisationen på lång sikt. I vår verktygslåda finns även digitala verktyg för coaching på distans. Vi har nya datum tillgängliga, klicka nedan för att läsa mer.

Lämna en kommentar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}