Peter Cederqvist
Author Archives: Peter Cederqvist

Utbildning i Anknytning och FöräldraLedarskap

Utbildning i Anknytning och FöräldraLedarskap

Parcer i samarbete med Newstart erbjuder en utbildning i Anknytning och FöräldraLedarskap.Idag är det viktigare än någonsin att kunna leda sig själv, inte minst i föräldrarollen.Parcers interaktiva utbildning belyser utmaningen med hur man som familjehem ska kunna etablera, utveckla och eller återupprätta barnets förmåga att våga och vilja knyta an igen. Men för att kunna […]

Karriärplanering med canvasmetoden- distansutbildning

Karriärplanering med canvasmetoden- distansutbildning

Corona pandemin har förändrat vårt arbetsliv på ett dramatiskt sätt, vissa av oss arbetar som vanligt, kanske även med ökad arbetsbelastning. Andra är antingen uppsagda eller permitterade. Företag som nyss gick bra tappar kunder och går en oviss framtid till möte. Samtidigt uppstår nya möjligheter både för individer och företag. Många tvingas idag byta yrke […]

Utbildning till Diplomerad Coach

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach riktar sig till dig som vill arbeta som professionell coach eller använda coaching som en del i ditt ledarskap. Vad innebär coachande ledarskap och hur kan jag använda det? Hur kan jag skapa mer inspiration och motivation genom att coacha mig själv och andra? Hur skapas en coachande företagskultur? Att öka engagemang, insikt […]

Ny dag. Nya möjligheter!

Goals

Att var människa och leva är att hantera förändringar, ständigt återkommande förändringar. Ofta sker det saker som vi ej kan förutsäga, vi tvingas reagera på det som händer och göra det bästa av situationen. Corona pandemin har verkligen skapat oförutsedda förändringar på många plan, samhällsekonomiskt, driva företag, privat och inte minst vårt hälsotillstånd. Det är […]

Utbildning till Karriärcoach

Utbildning till Karriärcoach

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kompetens om karriärplanering och karriärcoaching. Kursen fokuserar på att ge dig verktyg och metodik för att kunna hjälpa deltagaren med sin självinventering – den grundläggande plattformen för all karriärcoaching. I vår verktygslåda finns även digitala verktyg som ger Dig möjlighet att arbeta med deltagare på […]