Artiklar

Goals

Ny dag. Nya möjligheter!

Att var människa och leva är att hantera förändringar, ständigt återkommande förändringar. Ofta sker det saker som vi ej kan förutsäga, vi tvingas reagera på det som händer och göra det bästa av situationen. Corona pandemin har verkligen skapat oförutsedda förändringar på många

Läs mer

EXTERNA Artiklar

Fokusera på rätt saker

Efter en tid som egenföretagare upplever många att det förväntade resultatet tar längre tid att uppnå än väntat. Energin och entusiasmen svalnar och tillgången till de resurser som man hade från början är bortblåsta. Hur håller man modet uppe när motgångarna kommer?