Coaching

Framgångsrika personer utvecklar sig ständigt. Förändringar, stora eller små börjar alltid inom individen. Självklart skräddarsys varje individuellt program och fokuseras på individens speciella behov och arbetssituation och dennes utveckling i sin organisation i matchning med organisationens mål. Med hjälp av en erfaren coach riktas aktiviteter och energi framåt och bidrar till personlig och professionell kompetensutveckling samt leverans. Individen coachas även i att komma fram till kort- och långsiktig handlingsplan för att uppnå sina och organisationens mål.

Vad får man ut av Coaching

 • Möjlighet att fokusera på sig själv, sin utveckling och sin nuvarande och framtida plats i organisationen
 • Stöd i att sätta rimliga mål och ta eget ansvar för sin personliga och professionella utveckling
 • Verktyg för att hitta nya lösningar och perspektiv
 • Hjälp att fokusera på framtiden
 • Förbättrad kommunikationsförmåga, ökad tydlighet och ökat självförtroende
 • Ökad aktivitet för att snabbare nå och genomföra uppställda mål

I programmet ingår

 • Kartläggningsmöte
 • Individuella möten à 1,5 timmar, 1-2 gånger/månad
 • Tillgång till coachen via kortare telefonsamtal och mail under perioden
 • Handledning i att utarbeta och fullfölja en handlingsplan
 • Arbetsmaterial och litteratur som stödjer behoven
 • Förberedelsetid och all administration under processen
 • Utvärdering
 • Uppföljningssamtal