Coaching

Coaching är en källa till ny inspiration och kraft att ta tag i situationen och skapa förändring framåt. Newstarts coaching program har fokus på att utveckla dig som medarbetare, där Du har tillgång till en oberoende och neutral samtalspartner. Newstarts coacher är ICF certifierade.

Vi vill att du ska utvecklas – på det sätt just du behöver. Ett företags framgång bygger på hur man kan integrera människors energi med företagets strategiska mål och vision. De bästa medarbetarna är självgående individer som känner starkt för såväl sitt arbete som företagets affärsidé. De förstår kopplingen mellan sina egna insatser och företagets mål. Vi riktar kraften hos dig så att Du når dina mål på alla plan – både som individ, grupp och organisation.

Men ett utvecklingsverktyg som passar vissa kanske inte fungerar för andra. Därför arbetar Newstart med många erkända, väl beprövade och effektiva verktyg, metoder och modeller och vi vidareutvecklar oss ständigt. Tillsammans med ett stort engagemang och personlig omtanke bidrar vi till att skapa meningsfulla sammanhang där människor och affärer kan utvecklas optimalt