Diplomerad Coach: Kursstart 20 november 2023

Utbildning Diplomerad Coach ICF Level 1

Bli en inspirerande coach och skapa meningsfull förändring! Coachutbildningen är godkänd av ICF (International Coach Federation) och utformad för att ge deltagarna en grundläggande förståelse för coaching och dess tillämpningar.

Utbildningen passar såväl chefer, ledare, HR-specialister, projektledare och konsulter. Den passar också personliga tränare, lärare och friskvårdsterapeuter. Kort sagt alla som arbetar med, eller vill arbeta med människor, samtal, utveckling och sig själva.

Denna intensiva och omfattande 9-dagars kurs är utformad för att ge dig en gedigen grund i coachning och de färdigheter du behöver för att bli en framgångsrik coach. Du kommer att få utforska grunderna i coaching och lära dig de 8 kärnkompetenserna som ligger till grund för framgångsrik coaching. Genom teoretisk kunskap, praktiska övningar och reflektion kommer du att utveckla dina coachande färdigheter och lära dig verktyg och tekniker för att effektivt stödja klienter att uppnå sina mål och skapa varaktig förändring.

Våra erfarna och certifierade coachutbildare kommer att guida dig genom fyra moduler som täcker ämnen som målsättning och motivation, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, samtalsstruktur, förändringsprocessen och mycket mer. Du kommer att få praktisk erfarenhet genom att coacha och få feedback som främjar din personliga utveckling som coach.

För att ytterligare stärka din utbildning ingår 10 timmar av ICF mentorcoaching, där du kommer att få individuell feedback och handledning av erfarna mentorer. Detta ger dig en unik möjlighet att växa och förbättra dina coachfärdigheter med personlig vägledning och stöd. 

Diplomerad coach ger dig: 

  • Färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för ICF:s ACC-nivå. 
  • Kompetens att på ett professionellt sätt kunna arbeta med coaching utifrån ICF:s 8 kärnkompetenser. 
  • En boost för ditt ledarskap som frigör tid och gör det enklare att motivera andra.
  • Avancerade samtalsstrukturer för coaching.
  • Ökad självinsikt både som coach och i relation till andra.
  • Språkliga tekniker och verktyg för att ändra tankar och tillstånd.


Efter att ha fullgjort denna Level 1 Coachutbildning kommer du att vara redo att påbörja din resa som professionell coach. Du kommer att ha en stark grund i coaching, kunna tillämpa kärnkompetenserna och vara medveten om ICF:s etiska riktlinjer. Vidare kan du välja att fortsätta din utbildning och certifiering inom ICF genom att gå vidare till högre nivåer inom coachutbildningen. 

Gå med oss på denna resa mot att bli en inspirerande och framgångsrik coach!

Modul I 20/11 - 21/11

 Coachingens grunder
• Coachingprocessen
• Övergripande frågestruktur
• Tillit, förtroende och etik

Modul II 11/12 - 12/12

• Värderingar
• Mål och vision
• Motivation
• Coachnärvaro och direkt
kommunikation

Modul III 15/1 - 16/1

• Övertygelser, bryta mönster
• Fördjupade frågetekniker
• Medvetenhetsskapande
feedback
• Hantera motstånd

Modul IV 19/2 - 20/2

• Hantera framsteg och
ansvarstagande
• Självinsikt coachens olika
roller
• Verktygslåda

EXAMINATIONSDAG 25 mars


Coachtränare

Peter Cederqvist

Peter är civilekonom, certifierad PCC coach via ICF. Han arbetar med ledarutveckling, chefscoaching, karriärutveckling och chefsutbildningar sedan 2002. Han har hjälpt många att hitta nya vägar i arbetslivet. Peter har även 25 års erfarenhet som chef och VD inom IT branschen, bl.a. Microsoft.

För mer information:

Tel: 070-426 90 01
E-post: 
peter.cederqvist@newstart.se

Coachtränare

Lars Sjödin

Lars Sjödin är M.Sc. leadership, certifierad coach inom ICC och NLP trainer. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med klienter och hålla coachutbildningar för företag. Lars har också under många år arbetat på Bosön med svensk elitidrott och coachat både ledare och utövare.


Investering

Tid: Nio dagar fördelade på fyra moduler och en examinationsdag
Kostnaden för Coachutbildningen är 44 900 kronor, moms tillkommer. 

Fyll i formuläret för att boka din plats!

Företagsinformation

Newstart hjälper människor att utvecklas i arbetslivet. Vi stöttar ditt
företag att bättre attrahera, motivera, utveckla, engagera, behålla och
avveckla medarbetare och chefer. Vi hjälper dig som individ att utveckla
ditt jobb och din karriär.

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}