Diplomerad Coach: Kursstart 23 mars 2023

Diplomerad coach ger dig: 

  • Färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för ICF:s ACC-nivå. 
  • Kompetens att på ett professionellt sätt kunna arbeta med coaching utifrån ICF:s 8 kärnkompetenser. 
  • En boost för ditt ledarskap som frigör tid och gör det enklare att motivera andra.
  • Avancerade samtalsstrukturer för coaching.
  • Ökad självinsikt både som coach och i relation till andra.
  • Språkliga tekniker och verktyg för att ändra tankar och tillstånd.

Innehåll

Utbildningens praktiska och teoretiska innehåll samt litteratur utgår från International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Utbildningen är godkänd av ICF och innehåller allt du behöver, utom din egen praktik och mentortimmar, för att efter utbildningen kunna certifiera dig genom ICF.

Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt en fristående examinationsdag. Utbildningen kräver inga förkunskaper och är lärarledd med start 9.00 och avslut 17.00. Förutom de lärarledda timmarna och det praktiska arbetet på utbildningen lägger deltagarna ned cirka tre-fem timmar per vecka i egenarbete. De fyra modulerna har följande övergripande innehåll.

Modul I 23/3 - 24/3

 Coachingens grunder
• Coachingprocessen
• Övergripande frågestruktur
• Tillit, förtroende och etik

Modul II 20/4 - 21/4

• Värderingar
• Mål och vision
• Motivation
• Coachnärvaro och direkt
kommunikation

Modul III 9/5 - 10/5

• Övertygelser, bryta mönster
• Fördjupade frågetekniker
• Medvetenhetsskapande
feedback
• Hantera motstånd

Modul IV 1/6 - 2/6

• Hantera framsteg och
ansvarstagande
• Självinsikt coachens olika
roller
• Verktygslåda

EXAMINATIONSDAG 16 juni


Coachtränare

Peter Cederqvist

Peter är civilekonom, certifierad PCC coach via ICF. Han arbetar med ledarutveckling, chefscoaching, karriärutveckling och chefsutbildningar sedan 2002. Han har hjälpt många att hitta nya vägar i arbetslivet. Peter har även 25 års erfarenhet som chef och VD inom IT branschen, bl.a. Microsoft.

För mer information:

Tel: 070-426 90 01
E-post: 
peter.cederqvist@newstart.se

Coachtränare

Lars Sjödin

Lars Sjödin är M.Sc. leadership, certifierad coach inom ICC och NLP trainer. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med klienter och hålla coachutbildningar för företag. Lars har också under många år arbetat på Bosön med svensk elitidrott och coachat både ledare och utövare.


Investering

Tid: Nio dagar fördelade på fyra moduler och en examinationsdag
Kostnad: 29.000 kr. exkl. moms. Allt arbetsmaterial och litteratur ingår.

Fyll i formuläret för att boka din plats!

Företagsinformation

Newstart hjälper människor att utvecklas i arbetslivet. Vi stöttar ditt
företag att bättre attrahera, motivera, utveckla, engagera, behålla och
avveckla medarbetare och chefer. Vi hjälper dig som individ att utveckla
ditt jobb och din karriär.

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}