DIPLOMERAD ICF COACH

Diplomerad Coach riktar sig till dig som vill använda coaching som en del i ditt ledarskap, ditt arbete eller arbeta som professionell coach. Vad innebär coachande ledarskap och hur kan jag använda det? Hur kan jag skapa mer inspiration och motivation genom att coacha mig själv och andra? Att öka engagemang, insikt och eget ansvar hos medarbetarna genom konstruktiv feedback.

Utbildningens praktiska och teoretiska innehåll samt litteratur utgår från International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Utbildningen är godkänd av ICF och innehåller allt du behöver, utom din egen praktik och mentortimmar, för att efter utbildningen kunna certifiera dig som ACC coach genom ICF.

Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt en fristående dag. Modulerna har, förutom praktisk träning, följande övergripande teoretiska delar:

Modul I

Coachingens grunder, coaching processen, tillit och förtroende, inventerande och coachande frågor, etik.

Modul II

Överenskommelsen, direkt kommunikation coaching närvaro, mål och vision.

Modul III

Fördjupade frågetekniker, skapa medvetenhet, coachens olika roller, motivation, bryta mönster, feedback.

Modul IV

Olika coaching modeller, hantera framsteg och ansvarstagande, självinsikt,
marknadsföring, verktygslåda

Utbildningens mål

Färdighetsträning som ger utbildningskravet för ACC-nivå (ICF).

  • Kompetens att på ett professionellt sätt kunna arbeta med coaching utifrån ICF:s 8 kärnkompetenser.
  • Kompetens att kunna använda coaching som en metod i det egna ledarskapet.
  • Avancerade samtalsstrukturer för coaching.
  • Ökad självinsikt både som coach och i relation till andra utanför yrkesrollen.
  • Språkliga tekniker och verktyg för att ändra tankar och tillstånd.
  • Verktyg för att skapa sin egen marknadsföringsplan som coach.

Datum nästa utbildning: Aktuellt

Plats: ZOOM
Kostnad: 29.000 kr. exkl. moms. Allt arbetsmaterial och litteratur ingår.

Vill Du har mer information om Diplomerad ICF Coach utbildningen? Fyll i formuläret: