Diplomerad karriärcoachutbildning online

Utbildning till karriärcoach, kursen ger dig struktur och metodik som du kan använda för individer som behöver karriärutveckling eller nytt jobb. Du ökar din verktygslåda och kompetens inom karriärcoaching och lär dig nya användbara karriärverktyg som du kan använda i din verksamhet.

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till Jobbcoacher, Coacher, Vägledare, m.fl. som vill få en grundläggande kompetens om karriärcoaching och jobbsökning. Kursen fokuserar på att ge dig verktyg och kompetens för att kunna arbeta med självinventering – den grundläggande plattformen för all karriärcoaching. Du får ett digitalt verktyg, som gör att Du kan coacha dina deltagare digitalt i jobbsökningsprocessen.

Du lär dig och utvecklas genom att göra din egen självinventering samtidigt som du lär dig metodik för hur du ska arbeta med andras utveckling.

INÅT

Modul 1–2 

  • ICF och karriärcoaching - karriärverktyg/metodik (kortlekar som verktyg)
  • Värderingar - intressen - kompetens - arbetsområden
  • Rollen som karriärcoach - klientupplägg distans - provklient

UTÅT

MODUL 3

  • ICF - framtidsvision - ta med inåt i utåt - målverktyg
  • Alternativa utvecklingsvägar - informationsintervjuer - nätverk

FRAMÅT

MODUL 4 - 5

  • ICF - övertygelser - hinder - svåra samtal - intervjuträning - utvecklingsplan
  • Verktygslådan med metoder - varumärke
  • CV och ansökningsbrev - klientmöten - handlingsplan - diplomering

Datum nästa utbildning: Aktuellt

Plats: Zoom
Pris: 14 900 kr exkl. moms. Verktyg, arbetsmaterial och licens till digitalt verktyg ingår.

Fyll i formuläret för att boka din plats!