banner_mobil_newstart

Certifierad karriärcoach steg 1

Detta är Sveriges enda ett-årsutbildning där du blir certifierad karriärcoach. Certifierad Karriärcoach är en tre-stegs-utbildning för dig som vill arbeta professionellt med livs- och karriärcoaching. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en gedigen kompetens om livs- och karriärutveckling och coaching och ger dig grundlig plattform, verktygslåda och strukturerad arbetsmetodik. Certifieringen ger dig en kompetens och kvalitetsstämpel som skiljer dig från mängden.


Här beskriver vi programmet för steg 1 i utbildningen. 

INNEHÅLL STEG 1
Karriärcoaching, modell, metod och att skapa självinsikt 

 • Karriärcoachens jobb och roll
 • Karriärplanering, vägledning och coaching ur ett historiskt och vetenskapligt perspektiv
 • Vad är coaching, vägledning, karriärrådgivning och mentorskap?
 • Konsultativt arbetssätt och coachande förhållningssätt
 • Rollen som karriärcoach
 • Hur arbetar en karriärcoach?

Mål: Att förstå karriärcoachens roll och uppgift.

Newstartmodellen och metodik

 • En grundläggande modell för karriärutveckling
 • Olika karriärutvecklingsmetoder
 • Självinventeringsverktyg, en översikt

Mål: Att kunna arbeta efter en grundläggande modell i coachingarbetet.

Olika karriärverktyg 

 • Karriärdilemma
 • Personliga värderingar i yrkeslivet”
 • Faser i yrkeslivet + Transitionmodellen
 • ”Personlig kompetens i yrkeslivet”
 • ”Personliga intressen i yrkeslivet”
 • ”Personliga arbetsområden i yrkeslivet”

Mål: Att behärska flera nya karriärverktyg.

Karriärcoachsamtalet

 • Ett enkelt format för samtalet - coachingcykeln
 • Samtalsmetodik
 • 5 viktiga färdigheter: Bygga förtroende; Aktivt lyssnande; Intuition; Frågor; Ge feedback
 • Coachingtekniker
 • Olika roller som karriärcoach

Mål: Att behärska flera nya karriärverktyg.

Etik i karriärcoacharbetet 

 • Trovärdighet och förtroende
 • När slutar vårt arbete? Vad kan man och vad kan man inte göra som karriärcoach.

Mål: Att behärska flera nya karriärverktyg.

Slutrapport
Redovisning av skriftlig slutrapport.

Kursupplägg för hela utbildningen
Utbildningen består av tre steg som var och en är 5 dagar. 

Steg 1: Du lär dig individuell karriärcoaching och får pröva på ett antal olika verktyg för självinventering ock ökad självinsikt. 

Steg 2: Vi fokuserar på individens framtids- och målbild, att hitta olika utvecklingsvägar, omvärldsinventering samt att coacha t ex ett team eller grupp. 

Steg 3: Du fördjupar din verktygslåda kring coaching. Du lär dig mycket om karriärplanering och coaching i en organisation och får en internationell utblick kring hur man jobbar inom området i andra länder. Du lär dig att coacha andra behov, ex livsplanering och rehabilitering och får de sista pusselbitarna för att bli en professionell karriärcoach. Läs mer om steg 3

Efter att du redovisat din slutrapport under steg 3 blir du Certifierad karriärcoach. 

Förkunskaper 
Du behöver inga specifika förkunskaper men det är en fördel om du arbetat med människor i en HR-, vägledar- eller coachroll.

Varje utbildningsmodul är på 5 dagar och går i Stockholm.

I kursavgiften ingår bl a:

 •  5 kursdagar 
 • arbets + kursmaterial samt ett flertal olika karriärverktyg (värde ca 6000 kr)
 • litteratur: Bli din egen coach (C Hågård) 
 • certifikat efter kursen på de verktyg du lärt dig
 • lunch + kaffe 
   

Vill du veta mer

Kontakta oss på:

telefon 08 - 653 66 36
eller beställ mer informationsmaterial
genom att klicka här »

Kursfakta

Datum:
Längd:
Typ: Öppen kurs
Pris:  19950 kr
Riktar sig till:
Företag & Privatpersoner