banner_mobil_newstart

Certifierad karriärcoach steg 2

Certifierad Karriärcoach är en trestegs-utbildning för dig som vill arbeta professionellt med livs- och karriärcoaching. Detta är steg 2 i utbildningen som går över 5 dagar med hemuppgifter och slutrapport.

CERTIFIERAD KARRIÄRCOACH STEG 2
Individens framtidsvägar och mål. Att coacha olika målgrupper.

KURSINNEHÅLL

Framtidsinventering

 • Att skapa en spännande framtidsvision
 • Fyra-dimensionell analys av din framtid
 • 3 olika metoder för att skapa en framtidsbild

Mål: Att tydliggöra en framtidsvision

Nya utvecklingsvägar

 • 4 olika verktyg för att hitta nya utvecklingsvägar

Mål: Att hitta nya konkreta utvecklingsvägar och få fokus. 

Omvärldsinventering och personlig arbetsmarknad

 • Att kartlägga din personliga arbetsmarknad
 • Att göra marknadsundersökning för din framtid och verklighetstesta dina idéer
 • Att bygga nätverk – teori och några effektiva metoder
 • Informationsintervjuer – ett effektivt verktyg

Mål: Att tillhandahålla en strukturerad verktygslåda för verklighetstest.

Beslutsprocessen och hinder

 • Att fatta beslut – olika beslutsstilar i karriärbeslutsprocessen
 • ”Personliga Hinder i Yrkeslivet” – ett kartläggningsverktyg
 • Typiska hinder och stoppare hos klienten och hur man tar sig förbi dem
 • Motivation och hjärnforskning

Mål: Att ge rätt stöd i klientens beslutsprocess.

Mål och utvecklingsplan

 • Sätta mål och att skapa en spännande vision och framtidsbild
 • Att skriva ner en handlingsplan och se till att den verkligen blir genomförd

Mål: Att coacha klientens mål och handlingsplan. 

Personlig marknadsföring och aktiv jobbsökning

 • Att bygga ditt personliga varumärke
 • Personlig profilering – att bygga upp en strategisk plan för personlig marknadsföring
 • Att skriva och ge feed back på olika sorters CV
 • Personlig marknadsföring vid intervjun och andra möten
 • Att lyckas med intern och extern jobbsökning – aktiviteter och
 • planeringsverktyg
 • Internetbaserad jobbsökning

Mål: Att coacha personlig marknadsföring och få en struktur för jobbsökningsprocessen.

Att coacha olika målgrupper

 • Verktyg för att jobba med människor med olika bakgrund, ex ålder, kön, härkomst, utbildningsnivå etc.
 • Metodik för att stötta individer med låg motivation, oklart framtidsfokus och brist på förändringsvilja

Mål: Att kunna möta olika människor i coachingsituationen.

Slutrapport: Redovisning av skriftlig slutrapport. 

Förkunskaper
Du ska ha genomgått Certifierad Karriärcoach steg 1 med godkända hemuppgifter.

Utbildningen är på 5 dagar och går i Stockholm.

I kursavgiften ingår bl a:

 • 5 kursdagar 
 • arbets- + kursmaterial samt ett flertal olika karriär-verktyg (värde ca 6000 kr)
 • litteratur: Jobbsökarboken + CV-boken C Hågård) 
 • certifikat efter kursen på de verktyg du lärt dig
 • lunch + kaffe

Vill du veta mer

Kontakta oss på:

telefon 08 - 653 66 36
eller beställ mer informationsmaterial
genom att klicka här »

Kursfakta

Längd: 5 dagar
Typ: Öppen kurs
Pris: 19950 kr
Riktar sig till:
Företag & Privatpersoner