banner_mobil_newstart

Certifierad karriärcoach steg 3

Steg 3 i utbildningen Cert Karriärcoach. Vi fokuserar på karriärcoaching i företaget, att bygga upp system för intern karriärutveckling, gruppcoaching, att coacha livsplanering och rehabilitering. För dig som gått steg 1 + 2.

Certifierad Karriärcoach är en trestegs-utbildning för dig som vill arbeta professionellt med livs- och karriärcoaching. Detta är steg 3 i utbildningen som går över 5 dagar med hemuppgifter, slutrapport och muntlig presentation.

Programmet vänder sig till dig som vill få en gedigen kompetens om livs- och karriärutveckling och coaching och ger dig grundlig plattform, verktygslåda och strukturerad arbetsmetodik. Certifieringen ger dig en kompetens och kvalitetsstämpel som skiljer dig från mängden.

CERTIFIERAD KARRIÄRCOACH STEG 3
Coachingkompetenser och karriärplanering i företag

KURSINNEHÅLL

Kompetenser som karriärcoach – fördjupning

 • Fördjupning av dina coachingfärdigheter

Mål: Att få insikt i den kompetensplattform som krävs för att bli en professionell karriärcoach och utveckla dina coachingfärdigheter.

Att coacha andra behov än karriärplanering

 • Att använda metodiken för att coacha i rehabilitering och livsplanering

Mål: Att kunna anpassa metodiken till olika situationer och behov.

Att coacha människor som vill utvecklas i företaget 

 • Newstart-metoden för intern utveckling
 • Att kartlägga interna kompetenser som ett verktyg för karriärplanering
 • Olika målgrupper – chefer, medarbetare, unga, äldre, trainees mfl.
 • Att använda Newstartmodellen för intern karriärplanering – hur skiljer sig verktygen?
 • 10 interna karriärvägar - kartläggningsmodell

Mål: Att lära dig hur intern karriärcoaching skiljer sig från att coacha den som ska vidare till nytt jobb.

Coaching och intern karriärplanering i organisationen 

 • Coaching och karriärutveckling i organisationen
 • I vilka sammanhang och situationer kommer karriärplanering in?
 • Behoven som styr intern karriärplanering 
 • System för strategisk karriärutveckling
 • Chefen som karriärcoach och utvecklare
 • Att länka karriärutveckling till andra HR-system i organisationen
 • Olika metoder och program
 • Webbaserade verktyg och metodik
 • Att bygga interna karriärcenter

Mål: Att förstå hur man bygger upp karriärutveckling internt i en organisation.

Gruppcoaching

 • Att lägga upp karriärcoaching i gruppen
 • Att möta olika förväntningar och hinder
 • Tips för workshops och seminarier
 • Kursledarens roll

Mål: Att kunna lägga upp ett framgångsrikt grupprogram med metodiken.

Internationella trender 

 • Karriärutveckling; praktiska exempel från USA, Australien och Europa
 • Internationella branschorganisationer och Internationell certifiering

Mål: En internationell utblick och kunskap om vad som händer inom karriär­planeringsområdet i andra delar av världen.

Din egen utvecklingsplan som karriärcoach
Mål: Att koppla lärdomar från programmet till din egen arbetssituation. 

Slutrapport och certifiering
Redovisning av slutrapport muntligt och skriftligt
Certifieringsceremoni

Förkunskaper 
Du ska ha gått Certifierad Karriärcoach steg 1 och 2 med godkända hemuppgifter.

Utbildningen är på 5 dagar och går i Stockholm.

I kursavgiften ingår bl a:

 • 5 kursdagar 
 • arbets- + kursmaterial samt ett flertal olika karriärverktyg 
 • litteratur: Slå vakt om företagets kompetens (B Kaye) 
 • diplomering till Certifierad Karriärcoach
 • lunch + kaffe

Vill du veta mer

Kontakta oss på:

telefon 08 - 653 66 36
eller beställ mer informationsmaterial
genom att klicka här »

Kursfakta

Längd: 5 dagar
Typ: Öppen kurs
Pris: 19950 kr
Riktar sig till:
Företag & Privatpersoner