banner_mobil_newstart

Diplomerad förändringscoach

En av dagens stora utmaningar är en allt snabbare arbetstakt, fler saker skall göras på kortare tid av färre personer. Det ständiga förändringsarbetet får till effekt att planer skjuts på framtiden med försämrad produktivitet som följd.

Diplomerad Förändringscoach tar upp hur Du kan leda den mänskliga sidan av förändringsarbetet. Den senaste utvecklingen inom hjärnforskningen(Neuroscience)har bidragit till ökad förståelse för vad som skapar motstånd vid förändringar.


Som jobbcoach får du ett mycket omväxlande arbete och träffar många människor. Du arbetar med coaching, samtal, stöd, metoder och verktyg som ska hjälpa dina klienter att sätta mål, leta jobb i rätt riktning, ta eget ansvar för sitt jobbsökande, träna inför kommande anställningsintervjuer samt skriva CV och ansökningsbrev. En jobbcoach kan jobba med omställning, arbetsmarknadsprojekt, outplacement, karriärstöd på skolor och vägledning i kommuner.

Många av våra kursdeltagare jobbar idag redan som coacher eller rådgivare och vill utöka sin verktygslåda med utvecklande, inspirerande och effektiva verktyg som gör att klienten snabbare kommer fram till sitt nya jobb. Våra verktyg gör att klienten snabbt får en riktning och känner sig inspirerad att driva processen framåt. 

Jobbcoaching handlar om att hjälpa klienten att hitta ett nytt jobb så snabbt som möjligt. Som blivande jobbcoach lär du dig ge stöd och praktisk hjälp och hitta rätt väg till ett nytt jobb. Du lär dig peppa och motivera personer i jobbsökarprocessen. Du bygger förtroendet med dina klienter, alla unika människor på sitt sätt. Du bollar tankar, idéer och funderingar. Du stöttar och utmanar. Det innebär att du jobbar med en kombination av coaching, pappers- och webbaserade karriärverktyg som följer personen fram till ett nytt jobb. 

Vi håller ett högt tempo och redan efter de första dagarna har du lärt dig ett antal konkreta verktyg som du kan börja jobba med direkt. Du kommer själv att ha använt alla verktygen på din egen situation som gör att du själv kommer till insikter som du kan använda i din egen framtida karriärutveckling.
Utbildningen är på svenska liksom de verktyg vi använder. För dig som vill fortsätta jobba med verktygen så finns stora delar av dem både på engelska och norska i dagsläget. Ibland är det lättare för någon som inte pratar flytande svenska att jobba på engelska.

I kursen lär du dig: 

Vad gör en jobbcoach?
Jobbcoachens arbete och roll; Hur arbetar och vägleder en jobbcoach; Ett coachande förhållningssätt; Rollen som jobbcoach med fokus på klienten

12-stegsmodellen
Grundläggande metodik, en effektiv modell och verktyg för karriär- och jobbcoaching. Du kommer att lära dig ett antal nya konkreta verktyg som kommer att snabbare föra din klient till nya insikter, öka aktivitet i jobbsökandet och fokusera på de delar av jobbsökandet som personen har störst behov av stöd med. 

Självinsikt
Hur ser min situation ut idag? Hur får jag upp motivationen och tämjer min jobbsökarstress? Hur ser min kompetensprofil ut? Vilka intressen och drivkrafter har jag osv.
 
Personlig arbetsmarknad 
Vilka vägar finns det för mig till ett nytt jobb? Ska jag ändra karriärinriktning? Hur kartlägger jag min personliga arbetsmarknad osv.

Jobbsökning och personlig marknadsföring
Hur hittar jag rätt jobb och var? Vilka olika jobbsökningsmetoder är rätt för mig? Hur ska mitt CV och mina ansökningsbrev skrivas så att de verkligen blir lästa? Intervjuträning. Hur gör jag en strukturerad jobbsökarplan, och mycket mer...

Jobbcoachsamtalet
Genom praktiska övningar tränar du upp dina coachingfärdigheter och lär dig lägga upp enskilda samtal, lyssna aktivt, ställa rätt frågor och jobba med verktyg och strukturerad metodik som din grundplattform. Du lär dighur du bygger förtroende och tillit, får upp motivationen och får igång hög aktivitetsnivå hos din klient.

I kursen ingår

  • 4 dagars utbildning (2 + 2 dagar)
  • licens till webbverktyget Jobbfokus för 2 personer i 2 månader
  • arbetsmaterial, kortlekar, dokumentation samt material för dina träningsklienter
  • Kaffe och förfriskningar

2 träningsklienter påbörjas efter de första 2 kursdagarna, men behöver inte vara avslutade till sista kursdagen.

Diplom utfärdas efter kursavslut och avslutad coaching med träningsklienter.

Tid: 09.30 - 17.00
Kurslokal: Newstart, Birger Jarlsgatan 23, Stockholm
Pris: 14950 kr + moms

Kommer ni 4 från samma organisation betalar ni enbart för 3 personer

Vill du veta mer

Kontakta oss på:

telefon 08 - 653 66 36
eller beställ mer informationsmaterial
genom att klicka här »

Kursfakta

Längd: 2+2 dagar
Typ: Öppen kurs
Pris: 24450 kr
Riktar sig till: Företag