banner_mobil_newstart

» Förändring

Förändring är konstant. Konsten är hur du hanterar den. Varje förändring utgör olika grader av utmaningar för både dig som är chef och för dig som har en HR-roll och ska stötta resten av organisationen under förändringsprocessen.

Vi på Newstart har specialiserat oss på verktyg och metodik för att hantera den mänskliga sidan av förändring.

Transition är ett relativt nytt begrepp i Sverige och handlar om den psykologiska anpassningen som varje individ behöver göra för att hantera förändringar – en process i tre steg som för varje individ är unik i tid och reaktion.Want to know more

Contact us :
Phone 08 - 653 66 36
or request more information 
click here »