EXECUTIVE COACHING

Executive Coaching är idag ett etablerat och effektivt utvecklingsverktyg för både nya och erfarna chefer. Framgångsrika ledare utvecklar sig ständigt och förstår betydelsen av att utveckla sig själva och verksamheten för att nå nya resultat. Newstart erbjuder olika coaching program för högre chefer och ledningsgrupper. Med en coach har du under konfidentiella former tillgång till en engagerad och professionell samtalspartner och ledarutvecklare.

Att vara chef och ledare är inspirerande, utmanande, roligt och svårt. Även om man har stor erfarenhet av ledarskap är det bra att få perspektiv och ny inspiration och kraft från ett externt stöd. Ledaren får tid att reflektera, utforska, få feedback och kompetensutveckla sig.

Med Newstarts får du tillgång till coacher som är erfarna chefer med egen operativ erfarenhet. Som också är proffscoacher, närvarande, uppmärksamma, utforskande till det egentliga dilemmat. Utöver det kan de dela med sig av egna erfarenheter, misstag och framgångar som gör att Du snabbare kommer till kärnan. Genom att koppla coachrollen till metoder och verktyg för kommunikation och ledarskap skapas förutsättningar till lärande över tid. Ledarskap handlar lika mycket om att leda sig själv som att leda andra. Genom att utveckla en god förståelse om ditt eget förhållningssätt, beteende och hur det påverkar andra människor, kan du möta och förstå andra på ett bättre sätt. Detta är en förutsättning för ett gott ledarskap och för att skapa resultat - oavsett hur just dina utmaningar och behov ser ut.

Vanliga frågor i ledarskapet är:

  • Hur ska jag prioritera i en komplex värld?
  • Hur agerar jag som förebild?
  • Hur hanterar jag förändringssituationer?
  • Hur hittar jag en bättre balans och kan stressa ned?
  • Vilket ledarskap vill jag stå för, vilka är mina värderingar?
  • Hur tar jag emot och ger feedback?
  • Hur hanterar jag konflikter?
  • Hur kan jag coacha mina medarbetare till att prestera sitt bästa?