FÖRÄNDRINGSLEDNING

En av dagens stora utmaningar är en allt snabbare arbetstakt, fler saker skall göras på kortare tid av färre personer. Det ständiga förändringsarbetet får till effekt att planer skjuts på framtiden med försämrad produktivitet som följd. En avgörande del av förändringsarbetet är den mänskliga sidan av förändringarna. Den senaste utvecklingen inom hjärnforskningen har bidragit till ökad förståelse för vad som skapar motstånd vid förändringar.

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar med någon form av förändringsarbete, t ex som Chef/Ledare/ HR/personalchef/specialist, projektledare, konsult eller coach.

Programmets tre huvudområden:

  1. Att leda i förändring med Transition-modellen och individen i centrum. Hur Du får med dig medarbetarna i förändringsarbetet?
  2. Neuroscience – hur påverkas hjärnan vid förändringar?
  3. Coachande förhållningssätt kopplat till att driva förändring

Datum nästa utbildning: Aktuellt
Plats: ZOOM

Vill Du har mer information om Förändringsledning utbildningen? Fyll i formuläret: