banner_mobil_newstart
loading...

2015 > 03

Vill du öka effekten i din organisation genom ett utvecklande och medvetet ledarskap? Hur kan vi utveckla egenskaper och effektiva beteenden för att framgångsrikt leda oss själva och våra organisationer. Förändringstrycket är konstant högt med inslag av stress, frustration och konflikter, samtidigt som vi själva ska hantera vår egen balans i livet med allt ifrån arbete, familj och relationer.

Forskningen inom Neuropsykologi har gjort stora framsteg. Vi vet nu att hjärnan är formbar och flexibel och det skapar nya insikter om hur vi tänker, känner, agerar och påverkar varandra. Mind-fitness och personligt ledarskap är den nya trenden.

Träffa pionjärerna inom medvetet ledarskap som genomfört program med Google, Intel, MIT, U.S.Army´s Special Forces, m.fl.

Läs mer och anmäl dig/er här:
Frukostseminarium
Workshop

Läs hela inlägget »

Newstart har gått in som medlem i Stockholms Handelskammare.
Stockholms Handelskammare driver frågor som är avgörande för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i huvudstadsregionen, Stockholm och Uppsala. Som medlem bidrar vi till att skapa opinion och påverka beslutsfattare så att regionen kan utvecklas till en mer attraktiv plats för både företag och människor

Läs mer om Stockholms Handelskammare här
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhet

Det handlar om tillit och förtroende. Kraven ökar på den moderna chefen i Försvarsmakten. Nöjda medarbetare arbetar bättre och framför allt vill stanna kvar på arbetsplatsen.Sedan några år tillbaka har chefer i Försvarsmakten utbildats i coachande förhållningssätt. På artilleri-regementet har utbildningen genomförts från högre chefer till plutonchefer, så kallade första linjens chefer.

Utbildningen sker alltså i två etapper, först en intensiv kurs under två dagar där cheferna får lära sig nya grepp för att lättare leda bakifrån än framifrån. Efter de första två dagarnas utbildning återvänder cheferna till förbandet och övar sin nya coachande chefsroll för att några månader sedan få den sista delen av utbildningen under en halv dag.

Läs mer här!

Läs hela inlägget »

Kalender/utbildningar

Se alla våra utbildningar här!