ICF Mentor Coaching

Är Du Diplomerad Coach och funderar på att ta det sista steget och certifiera dig till ACC?

Fler och fler företag och organisationer efterfrågar certifierade ICF coacher. Dessutom ökar efterfrågan på chefscoaching som också kräver ICF certifierade coacher.

Vi startar en mentor utbildning i maj för de som utbildat sig till Diplomerad Coach och vill gå vidare och certifiera sig till ACC. Kan också vara aktuellt för de som behöver uppdatera sin PCC certifiering.

Utbildningen består av 10 mentor timmar, varav 7 i grupp och 3 individuellt.

Mentorprogrammet pågår under 3 månader och max. 10 personer per grupp.

Syftet är att utveckla ICF:s 8 kärnkompetenser genom coaching och feedback process av både observationer och inspelade sessioner.

Datum nästa utbildning: Aktuellt

Plats: ZOOM
Pris: 9 900 kr + moms

Vill Du har mer information om ICF Mentor Coaching? Fyll i formuläret: