INTENSIVKURS TILL KARRIÄRCOACH

Intensivkurs i karriärcoaching är Sveriges mest populära karriärcoachutbildning. De senaste 15 åren har över 2000 personer deltagit i utbildningen. Kursen ger dig struktur och metodik som du kan använda för individer som behöver karriärplanering och jobbfokus. Du ökar din verktygslåda och kompetens inom karriärcoaching och lär dig nya användbara karriärverktyg som du kan använda i din verksamhet.

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kompetens om karriärplanering och karriärcoaching. Kursen fokuserar på att ge dig verktyg och kompetens för att kunna arbeta med självinventering – den grundläggande plattformen för all karriärcoaching.

Du lär dig och utvecklas genom att göra din egen självinventering samtidigt som du lär dig metodik för hur du ska arbeta med andras utveckling.

Ur innehållet

1. Karriärcoachens jobb och roll

 • Vad är coaching, vägledning och karriärrådgivning?
 • Coachande förhållningssätt
 • Rollen som karriärcoach - vad gör du och vad gör du inte?

2. Modell och metod

 • En grundläggande modell för karriärplanering
 • Självinventeringsverktyg och andra kartläggningsverktyg
 • Ett enkelt format för karriärcoachsamtalet

3. Olika karriärverktyg

 • Karriärdilemma
 • "Personliga värderingar i yrkeslivet”
 • ”Personlig kompetens i yrkeslivet”
 • ”Personliga intressen i yrkeslivet”
 • ”Personliga arbetsområden i yrkeslivet”
 • Att få ihop sin självbild - sammanfattande verktyg

Plats: Stockholm
Pris:
16 900 KR exkl. moms. Fika, lunch och arbetsmaterial ingår.
Anmälan:
info@newstart.se
Vi skräddarsyr gärna utbildningen för just Er organisation.