Digitalt verktyg för jobbcoachning och karriärutveckling!

Arbetar Du som Coach, Karriärcoach, Jobbcoach, Vägledare eller med HR? Behöver Du ett online verktyg för karriärplanering och jobbsökning för dina deltagare? Då rekommenderar vi Jobbfokus! Du som coach stöttar processen fram till önskat resultat!

Jobbfokus är ett komplett online verktyg. Du gör en självinventering och får reda på vad som är viktigt för dig i ditt nästa jobb. Du identifierar dina intressen, drivkrafter, personlighetstyp, värderingar och kommunikationsprofil. Här ingår också hjälp med dina ansökningshandlingar, CV, intervju, din personliga framtoning och många tips kring jobbsökning. Du klargör mål, prioriteringar och handlingsplan framåt.

Några exempel:

Via personlighetstyp får Du förslag på olika yrkesgrupper som passar in på just din profil. Med verktyget intressefokus ser Du vad Du trivs med i ditt arbete, och vilka arbetsuppgifter som passar dig. Med värderingar får Du svar på dina motivationsfaktorer och hur de matchas mot vad Du gör idag. Med din kommunikationsprofil får Du en helhetsbild av hur Du kommunicerar och uppfattas av andra.

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}