BEHOVSANALYS OCH INDIVIDUELL KARRIÄRCOACHING FÖR ANSTÄLLDA PÅ KI

I en snabbrörlig värld är det viktig att man tänker efter före. Att ge sig själv tid att reflektera över sitt liv och sin arbetssituation är någonting man sällan hinner i vardagen. Men livet händer, tiden går och förutsättningarna förändras. 

Syftet med karriärplanering är att ge dig som KI-anställd möjlighet att reflektera över din unika karriärutveckling, lära dig mera om dina drivkrafter och intressen samt att översätta din akademiska kompetens till andra roller och yrkeskontext. 

Att planera din karriär ökar möjligheterna framåt, så att du utvecklas, förblir anställningsbar och kan skapa ett hållbart arbetsliv som matchar din privata situation, både idag och i framtiden.

Karolinska Institutet erbjuder dig som anställd 3 centralt-finansierade karriärplaneringsinsatser.

  1. Karriärprogram 3 månader med 6 samtal – Intresseanmälan sker via din chef och/eller HR-funktionen på din Institution. 
  2. 3 karriärsamtal – Intresseanmälan sker via din chef och/eller HR-funktionen på din Institution. 
  3. Jobbfokus och/eller en timmes coaching - Eget initiativ. Ingen intresseanmälan via chef eller HR krävs. 

Via New Starts hemsida kan du som medarbetare på ett enkelt sätt anmäla dig till en timmes coaching och få tillgång till New Starts digitala karriärverktyg, Jobbfokus.

För frågor eller en initial behovsanalys kontakta din HR funktion eller hör av dig till Sandra Helminen på HR centralt.
Intresserad av coaching och/eller Jobbfokus via New Start anmäl dig längst ned.

Var är Du i din karriär?
Övningar att göra på egen hand

Här kan du kartlägga ditt nuläge och vad Du behöver hjälp med

Vårt digitala karriärverktyg - Jobbfokus

  • Jobbfokus är ett komplett online verktyg. Du gör en självinventering och får reda på vad som är viktigt för dig i ditt jobb.
  • Du identifierar dina intressen, drivkrafter, personlighetstyp, värderingar och kommunikationsprofil.
  • Du klargör mål, prioriteringar och handlingsplan framåt.
Karriärplanering med canvasmetoden- distansutbildning

Vilken hjälp vill Du ha med din karriär? Anmäl dig här!

COPYRIGHT 2021 NEWSTART, ALL RIGHTS RESERVED

Frågor? Kontakta info@newstart.se