KARRIÄRPROGRAM

I vår karriärutveckling tar vi fasta på dina individuella förutsättningar och lägger upp ett program som passar just dina behov.

Livs- och karriärcoaching är rätt för dig om du vill

  • Utvecklas i ditt yrkesliv men känner att du står och stampar  
  • Göra något annat men inte vet vad
  • Sätta nya mål i yrkeslivet
  • Få bättre självinsikt och kartlägga din egen kompetensprofil
  • Hitta alternativa möjligheter internt eller externt
  • Ta nästa kliv i karriären, kanske som ledare
  • Få bättre balans i livet
  • Få professionell coaching kring din CV, LinkedIn-profil och intervjuträning
  • Ökad energi och fokus framåt

I våra coaching program från två till nio månader tar vi fasta på dina individuella förutsättningar och lägger upp ett program som passar just dig.

I våra karriärprogram använder vi Newstartmodellen som består av tre steg, Inåt, Utåt och Framåt. Vår process är mycket strukturerad, med många verktyg. Vår beprövade metodik består av tre steg som börjar med ett inledande kartläggningssamtal.

Steg 1 – Inåt: Självinventering – vem är jag, vad kan jag?

Du gör en nulägesanalys genom att kartlägga livssituationen, värderingar, intressen, styrkor, färdigheter, kompetensprofil, kommunikationsstil, prestationer och resultat m.m. Genomgång av utbildning, jobb och erfarenheter. Feedback och analys av ”röda trådar” och personlig profil.

Steg 2 – Utåt: Omvärldsinventering – vad vill jag i framtiden? Hur skall jag komma dit jag vill?

Vart finns din personliga arbetsmarknad? Hjälp att ta fram flera olika möjliga jobbalternativ. Du lär dig att använda ditt nätverk och får tekniker för att kartlägga arbetsmarknaden och hitta rätt information, jobbsökningen börjar.

Steg 3 – Framåt: Framtidsplan, fatta beslut och sätt nya mål

Du sätter mål och gör en kort- och långsiktig karriärplan med aktiviteter. Fokus på personlig marknadsföring och jobbsökning där vi jobbar aktivt med att formulera personliga och intresseväckande CV, ansökningsbrev och LinkedIn profil som speglar dina ambitioner och kompetens dessutom intervjuträning, förhandling och genomgång av referenser.

Livsplanering

Många gånger handlar våra funderingar om hela livssituationen. Kanske har du jobbat för mycket, känner dig stressad, slutkörd eller att du aldrig hinner med dig själv. Är ditt behov att få mer livscoaching, lägger vi upp programmet efter detta.