KARRIÄRUTVECKLING

Karriärplanering kan användas i flera olika sammanhang, såsom att skapa struktur och inspiration i samband med större organisationsförändringar eller att ge enskilda medarbetare utveckling internt eller externt.

För många av oss är jobbet en stor källa till inspiration och engagemang. Det kan också vara en källa till oro och stress, vilket lätt påverkar både företaget och hela livssituationen. För att komma vidare får du stöd och verktyg av din karriärcoach hos Newstart.  Här hjälper vi dig att få struktur på dina tankar och att lättare nå dina mål.