KUNDER

Newstart har haft glädjen att samarbeta med många privata företag, kommuner och statliga organisationer genom åren. Våra kunder finns över hela Sverige.

Nedan ser du fler exempel på våra kunder

KUNDPROJEKT

Newstart arbetar med ett stort antal företagskunder både inom privat och offentlig verksamhet. Sedan 2002 har vi genomfört 100-tals uppdrag runt om i företag och organisationer över hela Sverige.

Några exempel på våra uppdrag

Karriärutveckling och Outplacement

Karriärutveckling och Outplacement

 • Genomfört över tusen program, Försvarsmakten, Karolinska Institutet, KTH, Fortum, Lantmäteriverket, Skatteverket, Landstinget i Östergötland, Newsec, m.fl.
 • Återkoppling på tusentals CV, ansökningsbrev, LinkedIn profil samt intervjuträning, Civilekonomerna, Lärarnas Riksförbund, Unionen
 • Skapat webbaserade karriärprogram för medarbetare och chefer, Karolinska Institutet, Fortum, Alfa Laval
 • Genomfört Outplacement program för 30 personer från produktionspersonal till chefer hos internationellt medicinteknikföretag. Mer än hälften har karriär växlat eller gått vidare till mer kvalificerade jobb inom 4 månader
 • Genomfört Outplacement program för elektronikföretag med över 20 medarbetare

Ledarutveckling

 • Utbildat över tvåtusen chefer inom Försvaret i Coachande Ledarskap, Samtalsmetodik och Förändringsledning.
 • Genomfört uppdrag inom förändringsledning hos Stockholm Vatten, SJ, Skandia, Newsec, Landstinget i Östergötland parallellt med utbildning av ett hundratal HR specialister och chefer från både näringslivet, offentliga sektorn och kommuner.
Ledarutveckling
Jobbcoaching

Jobbcoaching

 • Coachat mer än 500 personer över hela Sverige i Arbetsförmedlingens uppdrag inom jobbcoaching.
 • Vald som jobbcoachingaktör för Sollentuna kommuns arbetssökande samt Omställningsfonden.
 • Drivit stora projekt tillsammans med flera kommuner i att skapa gemensamt arbetssätt och metodik för personer som står längst från arbetsmarknaden. Ledningsstöd samt utbildat och certifierat personal på dessa enheter i Newstart-metodiken.

Utbildningar

 • Utbildat över 1000 karriärcoacher i organisationer runt om i landet.
 • Utbildat 100-tals studievägledare på de flesta av landets högskolor och universitet i karriärverktyg samt tränat studenter genom föredrag hur man på bästa sätt profilerar sig när man söker jobb.
 • Utbildat över 500 HR chefer och specialister i  Coachande Förhållningssätt och Förändringsledning.
 • Utbildat småföretagare i personalarbete och kommunikation på uppdrag av Ölands Näringslivskontor.
Utbildningar

Deltagare berättar

Partners