LEDARUTVECKLING

Att vara ledare kan vara inspirerande och utmanande, både enskilt och för gruppen. Även med stor erfarenhet av ledarskap är det bra att få perspektiv, bollplank och verktyg till utmaningar och situationer. Medvetna ledare förstår vikten av att utveckla både sig själva och verksamheten för att nå nya resultat. Grunden i ledarskap är förmågan att skapa tillit och förtroende i ledningsgruppen och hos medarbetarna. Att få medarbetarna att växa, ta eget ansvar och skapa resultat. Genom det goda ledarskapet är ledningsgruppen förebilder, som tillsammans med tydlighet i kommunikationen skapar förutsättningar för ett effektivt ledarskap.

Ledarskap är något vi kan lära oss, det består av olika förmågor och kompetenser som kan tränas upp över tid. Grunden för ett medvetet ledarskap utgår först och främst ifrån dig själv. Genom att utveckla en god självkännedom kan du också möta och förstå andra, vilket är en förutsättning för att skapa resultat - oavsett hur just dina utmaningar och behov ser ut.

Arbetslivet präglas av en allt snabbare förändringstakt. En stor del av ledningsarbetet är att hantera och driva dessa förändringar. Att hantera motstånd och konflikter, stress och oro och ändå stå stadigt och leda förändringsarbetet. Då är det värdefullt att få tillgång till program som ger ökad kunskap, perspektiv, motivation och väg framåt.

Våra program för ledarutveckling skräddarsys för just dig och din organisations behov och utmaningar.

  • Genomförs antingen som öppen kurs eller som uppdragsutbildning
  • Erfarenhetsbyte och teori kring ledarskapsutmaning
  • Prövande övningar i olika miljöer
  • Kommunikation och hur du påverkar andra
  • Vila, återhämtning och stresshantering hur det påverkar din förmåga att leda dig själv och din omgivning
  • Individuell återkoppling och utformande av utvecklingsplan