Livs- och karriärutveckling

I mitt arbete som karriärcoach har jag mött människor med väldigt olika dilemman, alltifrån tappad motivation och förlorad framtidstro, otrivsel på jobbet, arbetsrelaterad utmattning, dåligt ledarskap, m.m. Ibland även personer som är bra på många saker men har hamnat i fel fack för länge. Exempelvis ekonomer som är duktiga på siffror och analyser men egentligen hellre arbetar med människor och utveckling för att bli inspirerade.

För egen del gick jag från att arbeta som ledare på Microsoft till serieentreprenör och slutligen karriär/-chefscoach och ledarutvecklare. Så här i efterhand kan jag konstatera att min drivkraft att utvecklas och lära mig nya saker var avgörande för språnget som anställd till egenföretagare och slutligen att bidra till andras utveckling.

Det var inte förrän jag började med karriärcoaching som jag fick verktyg och metoder att reflektera över min egen situation, vad som egentligen var viktigt, vart jag var på väg och varför?

Jag kommer att dela med mig av metoder och verktyg som har hjälpt mig på vägen, förhoppningsvis kan det bidra till någon ny tanke som hjälper dig i din utveckling.

Vill Du gå vidare och fundera på vad som är viktigt i livet eller arbetet, fyll i formuläret nedan.

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}