Ny dag. Nya möjligheter!

Att var människa och leva är att hantera förändringar, ständigt återkommande förändringar. Ofta sker det saker som vi ej kan förutsäga, vi tvingas reagera på det som händer och göra det bästa av situationen. Corona pandemin har verkligen skapat oförutsedda förändringar på många plan, samhällsekonomiskt, driva företag, privat och inte minst vårt hälsotillstånd.

Det är många gånger vanligare att tänka negativa tankar än positiva, eftersom det finns sju gånger fler negativa nervbanor än positiva. Det är också väldigt lätt att fokusera på det vi inte kan påverka istället för det vi kan påverka.

Hur skall vi då hantera det som sker? Finns det något som vi kan lära oss?

Vi kan bland annat påverka vår egen situation, vår utveckling och våra tankar. Som karriärcoach möter jag många människor som vill förändra sin situation men inte vet till vad eller hur de skall bära sig åt. Ett första steg kan vara att sätta ord och tankar på vad Du vill uppnå, både arbetsmässigt och på ett personligt plan, gärna kopplat till en känsla för att förstärka upplevelsen och bygga nya nervbanor. Då skapar Du en positiv spiral med att tänka nya tankar och ökar motivationen att göra en aktivitet som leder till målet. Även om det är ett litet steg så är det ett steg på vägen åt rätt håll.

Genom dina aktiviteter kan du skapa din egen framtid och öka sannolikheten för att den kommer att ske. Du tar kontrollen över dina aktiviteter och lägger fokus på det Du kan påverka. Du riktar fokus och energi på det som är viktigt och som hjälper dig att uppnå din personliga vision!

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}