Nycklar till självledarskap med gratis webinar

Som individer är vi på sätt och vis våra egna uppdragsgivare. Vi leder oss själva genom livet i våra relationer, vår ekonomi, våra inkomstgenererande aktiviteter, vår hälsa och så vidare. Självledarskap handlar om att medvetandegöra dessa processer med hjälp av verktyg och förhållningssätt som ger fokus och energi. Genom att undersöka hur man sköter sitt uppdrag kan man ta kontroll över sin livssituation.

Läs vidare för att lära dig hur man tar ett steg ut ur det vardagliga livet – där man upplever allting utifrån sina vanliga känslo- och tankemönster – för att få ett mycket tydligare perspektiv på verkligheten. I kombination med en väl definierad vision om vad man vill och hur vägen dit ser ut, kan man leda sig själv med kraft och klarhet i enlighet med sina värderingar och mål.

I den här artikeln delar vi med oss av tips från coachtränarna Peter Cederqvist och Lars Sjödin från gratiswebinariet Coaching verktyg för att leda sig själv

Tydlig vision för självledarskap

"Hjärnan arbetar bra när den har en solklar bild av hur man vill att det ska se ut. Det hjälper en att tänka förbi mentala hinder och negativa övertygelser som annars är lätta att fastna i."

Ett bra ställe att börja på är att visualisera vart man vill vara om 5 år. Spola fram till 2026, hur vill du att ditt liv ska se ut? Börja med ett område, till exempel karriären, ekonomin, hemlivet eller hälsan. Visualisera väldigt tydligt hur du vill att din verklighet ska vara om 5 år. Måla upp en bild du kan se, smaka, känna, höra och till och med känna lukten av. Där har du ditt mål.

Nästa steg är att backa ett år till 2025 och gå igenom samma process. Hur ser verkligheten ut då, ett år innan du har uppnått målet? Vad har hänt, vad har du åstadkommit och vilka steg behöver du ta för att komma i mål? Måla upp en lika tydlig bild igen, som du verkligen kan visualisera med klarhet. Backa sedan till 2024 och gå igenom samma process, följt av 2023 och sedan landar du i dagsläget.

Det är värdefullt att visualisera exakt vart man vill och hur man kommer dit, eftersom man bygger upp en verklighet som ännu inte existerar. Om man börjar i starten har man ingen bild av vart man ska gå och det blir väldigt abstrakt och luddigt. Då står man där man står och det blir mindre kraft och tydlighet i hela processen.

Hjärnan arbetar bra när den har en bild av hur man vill att det ska se ut. Det hjälper en att tänka förbi mentala hinder och negativa övertygelser som annars är lätta att fastna i. Här får du en solklar bild av vart du vill rikta dina handlingar och utifrån det kan du skapa realistiska handlingsplaner med delmål.

självledarskap processer

7 gånger fler negativa nervbanor

Ett annat område som är superviktigt att titta på är vart man ska lägga sitt fokus. Det är väldigt lätt att titta på saker som inte funkar. Peter Cederqvist förklarar att vi har ungefär 7 gånger fler negativa nervbanor än positiva. Både förskolan och landslaget i damfotboll jobbar mycket med att balansera negativ och positiv feedback därefter, genom att ge 7 gånger mer positiv feedback än negativ.

När vi fokuserar på det vi kan påverka kan vi ta steg i rätt riktning. Annars är det lätt att man fastnar i negativa tankar och synsätt, vilket återigen visar hur viktigt det är att man har en tydlig handlingsplan och en vision man kan luta sig mot och hänvisa till när hjärnan fastnar i negativa banor.

Är ditt värdeerbjudande efterfrågat?

"Jag träffar många i karriären som kanske inte trivs på sitt jobb. Det innebär egentligen att de vill erbjuda någonting men det är inte efterfrågat. Det är inte hälsosamt att befinna sig på en arbetsplats där det jag vill bidra med och erbjuda inte är efterfrågat. Det tar otroligt mycket energi och kan sluta med att människor blir sjuka", förklarar Peter Cederqvist.

Peter förklarar vidare att om det man vill erbjuda inte är efterfrågat där man befinner sig behöver man en strategi antingen för att utveckla sitt jobb, skapa efterfrågan, anpassa sitt erbjudande där man befinner sig eller hitta ett annat ställe där det finns efterfrågan på det man vill göra.


Fysisk och metafysisk verklighet

Alla projekt och arbetssituationer har en spelplan som sträcker sig över två dimensioner kan man säga: den fysiska manifesterade verkligheten och den metafysiska verkligheten som är vår idévärld. På det metafysiska planet kan vi ha spännande idéer med hög energinivå. Vi ser möjligheter, får inspiration och fylls av exalterade energier. Men när det kommer till att förverkliga dessa idéer i den fysiska världen möter vi oförutsägbara händelser och förändringar som tar energi och stör vår fokus.

I gränsen mellan den metafysiska världen och den fysiska världen uppstår ett fenomen vi alla känner till (kanske bättre än vi skulle önska!) och det är monkey mind. När hjärnan börjar med sitt aptjatter som målar upp hotbilder baserade på negativa övertygelser om vad som inte går. Allt det som gör att vi inte gör det vi vill göra. Vi hittar ursäkter och fastnar där vi står, oförmögna att skapa de förändringar vi vill se i livet. Hjärnan kommer med en lång lista med bevisföring för varför det inte kommer att gå.

Men när man är förberedd på sitt gamla aptjatter och kan se vad som sker, att man nu står på gränsen mellan idé och verklighet där det alltid förekommer oförväntade förändringar och utmaningar, kan man ta ett djupt andetag och fokusera på visionen, planen och vad man faktiskt kan påverka.

självledarskap utbildning

Från tanke till handling

Några saker som kan hjälpa oss att gå från tanke till handling är att gå tillbaka till vad som är viktigt. Man kanske vill vara en duktig coach, framgångsrik företagare eller god familjefar och så uppstår det en situation. Då kan man fråga sig själv hur en duktig coach, framgångsrik företagare eller god familjefar skulle agera i den situationen. Då kliver man ur reaktionen och ut ur monkey mind, där man kan se situationen tydligare. Man får perspektiv på sitt beteende och kan välja vart man vill lägga fokus.

Förhållningssätt för självledarskap

När vi ser genom en röd lins anser vi att vårt perspektiv och våra lösningar är det enda rätta. Det är samma sak som att säga att den andra personen inte vet sitt eget bästa eller att det är något fel på honom eller henne. Det är ett väldigt begränsat perspektiv som vi ofta reagerar utifrån när vi möts av någon annans röda lins, när de vill rätta till oss. Det blir en negativ cirkel som tyvärr kan vara lätt att fastna i.

Vi kan ta en man och hans partner som ett exempel, där en man reagerar på något som hans partner har gjort och dömer det som felaktigt. Han vill rätta till sin partner och anser att han har rätt lösning, samt att det är hans ansvar att ändra på den här situationen som han personligen inte godkänner av en eller annan anledning. Hur kommer partnern att reagera på hans tillrättavisande och arroganta attityd? Förmodligen med en röd lins.

Ett alternativt förhållningssätt är den gröna linsen, som grundar sig i attityden att vi är olika som personer, men lika bra. I stället för att rätta till en annan fokuserar man i stället på man vill personen väl, att personen är värd att bli behandlad med respekt och bidrar med något unikt till ens liv. "Jag har rätt" byts ut med "alla har vi rätt till våra egna sanningar ". Det är ett inkluderande och ödmjukt förhållningssätt som gör att man ser bortom sina egna fixerade värderingar och åsikter.

En grön lins ger grönt ljus

En grön lins ger grönt ljus genom att öppna upp för andra möjligheter och alternativ. I stället för att fastna i aptjatter om allt som är fel kan man vända sin fokus och tänka på lösningar.

Även i en arbetssituation där man inte känner sig uppskattad eller missförstådd kan man välja att agera utifrån en röd eller grön lins. Med en röd lins är det lätt att fastna i ett konfronterande och tillrättavisande förhållningssätt, där man känner sig som ett offer av omständigheterna. Det är ett negativt förhållningssätt som tar energi, skapar konflikt och som heller inte kommer med några lösningar. När man ser på världen genom en röd lins tar det helt enkelt stopp.

En grön lins ger grönt ljus genom att öppna upp för andra möjligheter och alternativ. I stället för att fastna i aptjatter om allt som är fel kan man vända sin fokus och tänka på lösningar. Det är exempelvis möjligt att söka en annan arbetsplats, ändra sitt eget värdeerbjudande eller öppna upp för respektfull kommunikation som inte är konfronterande utan snarare nyfiken och undersökande. Då känner man sig inte längre hotad och bemöter heller inte andra med anklagelser eller tillrättavisande, vilket skapar en helt annan atmosfär.

Med dessa processer och verktyg kan vi lära oss självledarskap och bli medvetna om hur vi lever våra liv. Det är otroligt stärkande och tillgängligt för alla som är redo och villiga. Om du brinner för coaching eller vill utveckla din kompetens som ledare kan du nu utbilda dig till diplomerad ICF coach hos oss på Newstart. Kursen startar 22 sept och är ledd av två av Sveriges mest erfarna coachtränare, Peter Cederqvist och Lars Sjödin. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Lämna en kommentar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}