Online verktyg

Jobbfokus

Jobbfokus bygger på ”Newstart-modellen för karriärplanering” med Inåt, Utåt, Framåt. I Inåt-delen av Jobbfokus får du hjälp med att göra en självinventering. Genom denna kan du analysera och tydliggöra var du befinner dig i ditt privat- och yrkesliv och hur du har hamnat där. Den hjälper dig också att identifiera dina intressen och drivkrafter och att klargöra dina mål, viktigaste prioriteringar och handlingsplan framåt.

 • Personlighetsinventering Center Mark
  Vilken personlighetstyp är du? Gör denna inventering och få reda på vilken av 16 potentiella personlighetstyper du är. Verktyget bygger på en analys av 16 olika personlighetstyper och ger dig fördjupad insikt om 11 nyckelområden: personliga egenskaper, insatser i arbetsorganisationen, ledarstil, kommunikationsstil, inlärningsstil, problemlösningsförmåga, beslutsförmåga, konflikthantering, motivationsfaktorer, samarbetsförmåga, förändringsarbete och utvecklingsmöjligheter. Du får dessutom förslag på olika yrkesgrupper som passar in på just din profil.  
 • Intressefokus
  Varför ska du jobba i ett jobb som inte intresserar dig? Du skulle bli förvånad över hur många människor som har yrken som de inte alls är intresserade av. Genom verktyget Intressefokus kan du inventera vilka nyckelfaktorer som är viktiga för ditt val av arbete, hur du trivs med dina arbetsuppgifter och viktiga faktorer för din arbetstillfredsställelse. Verktyget bygger på Dr Hollands forskning om att människor med liknande intressen dras till samma arbetsmiljöer.
  Du får hjälp att identifiera var i organisationen det finns arbetsuppgifter som passar dig och din intresseprofil.
 • Värderingsanalys
  Vad är dina underliggande behov och motivationsfaktorer? Får du dessa tillfredsställda i ditt nuvarande arbete och yrke? Använd verktyget Värderingsanalys för att klargöra vilka dina personliga värderingar är, hur väl de matchas mot det du gör idag och vad du behöver tänka på i dina framtida karriärbeslut.
 • Kommunikationsprofil
  Hur kommunicerar du och hur uppfattas du av andra? Verktyget Kommunikationsprofil ger dig en helhetsbild av olika kommunikationsstilar, personliga egenskaper och beteenden baserat på fyra olika teman: Expressiv (uttrycksfull), Diplomat, Drivande och Analytisk. Du kartlägger din kommunikationsstil och får tips på olika utvecklingsmöjligheter.

I Utåt-delen av Jobbfokus får du hjälp med marknadsundersökning, nätverk och informationsintervjuer.

I Framåt-delen får du hjälp med din personliga marknadsföring, vilket innebär dina ansökningshandlingar, din CV, brev, intervjuträning, din personliga framtoning och många tips kring jobbsökningsteknik.