Online verktyg

Jobbfokus

Jobbfokus är ett komplett online verktyg för karriärutveckling och jobbsökning. Du gör en självinventering och ta reda på vad som är viktigt för dig i ditt nästa jobb. Du identifierar dina intressen, drivkrafter, personlighetstyp, värderingar och kommunikationsprofil. Här ingår också hjälp med dina ansökningshandlingar, CV, intervjuträning, din personliga framtoning och många tips kring jobbsökning. Du klargör dina mål, prioriteringar och handlingsplan framåt.

  • Vilken personlighetstyp är du?

Verktyget bygger på en analys av olika personlighetstyper och ger dig fördjupad insikt om 11 nyckelområden: personliga egenskaper, insatser i arbetsorganisationen, ledarstil, kommunikationsstil, inlärningsstil, problemlösningsförmåga, beslutsförmåga, konflikthantering, motivationsfaktorer, samarbetsförmåga, förändringsarbete och utvecklingsmöjligheter. Du får dessutom förslag på olika yrkesgrupper som passar in på just din profil.

  • Vilka intressen har Du?

Genom verktyget Intressefokus kan du inventera vilka nyckelfaktorer som är viktiga för ditt val av arbete, hur du trivs med dina arbetsuppgifter och viktiga faktorer för din arbetstillfredsställelse. Verktyget bygger på Dr Hollands forskning om att människor med liknande intressen dras till samma arbetsmiljöer. Du får hjälp att identifiera var i organisationen det finns arbetsuppgifter som passar dig och din intresseprofil.

  • Värderingar

Vad är dina underliggande behov och motivationsfaktorer? Får du dessa tillfredsställda i ditt nuvarande arbete och yrke? Använd verktyget Värderingsanalys för att klargöra vilka dina personliga värderingar är, hur väl de matchas mot det du gör idag och vad du behöver tänka på i dina framtida karriärbeslut.

  • Kommunikationsprofil

Hur kommunicerar du och hur uppfattas du av andra? Verktyget Kommunikationsprofil ger dig en helhetsbild av olika kommunikationsstilar, personliga egenskaper och beteenden baserat på fyra olika teman: Expressiv (uttrycksfull), Diplomat, Drivande och Analytisk. Du kartlägger din kommunikationsstil och får tips på olika utvecklingsmöjligheter.

Priser inkl. moms:
Jobbfokus licens                                   1 125 kr  
Coaching 1 timme + Jobbfokus licens 2 250 kr

Vill Du har mer information om Jobbfokus? Fyll i formuläret: