OUTPLACEMENT OCH EXECUTIVE OUTPLACEMENT

När chefer och medarbetare behöver stöd att ta nästa steg i yrkeslivet. Outplacement innebär att en arbetsgivare anlitar en konsult för att ge en uppsagd medarbetare stöd och hjälp med att hitta ett nytt arbete. Vi hjälper chefer, specialister och andra medarbetare som lämnar sina anställningar. Vi erbjuder personligt upplagt stöd och en välbeprövad metodik i arbetet med att hitta ett nytt relevant jobb. Våra Outplacement program sträcker sig från tre månader upp till ett år.

Newstart är en kvalificerad partner inom Outplacement med över 18 års erfarenhet av att hjälpa chefer, specialister och andra nyckelpersoner som av någon anledning måste lämna sina anställningar. Vi erbjuder personligt upplagt stöd och metodik i arbetet med att hitta ett nytt relevant jobb. Under en period har du ett nära samarbete med en coach som hjälper dig att identifiera nya möjligheter och att fokusera på rätt insatser. Tillsammans kartlägger vi dina värderingar, intressen, kunskaper, färdigheter och utvecklingsområden. Du får stöd kring jobbsökning, CV, LinkedIn-profil och intervjuträning. Med vårt breda nätverk på arbetsmarknaden är vi både rådgivare och katalysator på vägen till nästa jobb.

Chefer som ska säga upp personal

Outplacement kan även innebära att chefer som ska säga upp personal behöver utbildning och stöd. Kunskap om mänskliga reaktioner vid kris och förändring gör det lättare att tackla en svår situation. Vi erbjuder stöd och rådgivning till HR-avdelningar, chefer och ledningsgrupper i samband med förändringsprocesser och uppsägningar.

Att bibehålla motivationen för de som blir kvar

För den personal som stannar kvar i företaget är det viktigt att upprätthålla motivation och produktivitet. Genom att hantera uppsägningar på ett professionellt sätt ser även kvarvarande personal att kollegor behandlas med respekt. Det leder till att både de som är kvar och de som lämnar kan fungera som goda ambassadörer för företaget.