SAMTALSMETODIK

Rak, tydlig och öppen kommunikation är grunden för ett gott teamarbete och sund arbetsmiljö. Kommunikation är avgörande för dialog och förståelse för andra människor. Samtalet är ditt viktigaste verktyg för att kommunicera och skapa resultat i verksamheten. I chef- och medarbetarrollen ingår att ha olika typer av samtal som medarbetarsamtal, lönesättande samtal, svåra samtal samt vardagssamtal. En del situationer kan vara mer utmanande än andra och påverka klimatet på arbetsplatsen. Genom samtal som verktyg skapa förståelse, engagemang och eget ansvar.

Innehåll:

  • Samtalsteknik och coachande förhållningssätt
  • Olika samtal inom organisationen
  • Övningar och praktisk samtalsträning 

Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning 1-3 dagar och anpassas till kundens behov.