banner_mobil_newstart

Diplomerad Coach (hösten 2020)

Pris:
29 900 kr
Exkl. moms
Art.nr:
P1630812
Typ:
Diplomerad Coach våren 2020)
Antal:
Diplomerad Coach riktar sig till dig som vill arbeta som professionell coach eller använda coaching som en del i ditt ledarskap. Vad innebär coachande ledarskap och hur kan jag använda det? Hur kan jag skapa mer inspiration och motivation genom att coacha mig själv och andra? Hur skapas en coachande företagskultur? Att öka engagemang, insikt och eget ansvar hos medarbetarna genom konstruktiv feedback. 

Utbildningens praktiska och teoretiska innehåll samt litteratur utgår från International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Utbildningen är godkänd av ICF och innehåller allt du behöver, utom din egen praktik och mentortimmar, för att efter utbildningen kunna certifiera dig genom ICF.

Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt en fristående examinationsdag.

Modulerna har, förutom praktisk träning, följande övergripande teoretiska delar:

Modul I:
Coachingens grunder, coachingprocessen, tillit och förtroende, inventerande och coachande frågor, etik.

Modul II
Överenskommelsen, direkt kommunikation coachingnärvaro, mål och vision.

Modul III
Fördjupade frågetekniker, skapa medvetenhet, coachens olika roller, motivation, bryta mönster, feedback.

Modul IV
Olika coachingmodeller, hantera framsteg och ansvarstagande, självinsikt marknadsföring, verktygslåda

Utbildningens mål
Färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för ICF:s ACC-nivå.
  • Kompetens att på ett professionellt sätt kunna arbeta med coaching utifrån ICF:s 11 kärnkompetenser.
  • Kompetens att kunna använda coaching som en metod i det egna ledarskapet.
  • Avancerade samtalsstrukturer för coaching.
  • Ökad självinsikt både som coach och i relation till andra utanför yrkesrollen.
  • Språkliga tekniker och verktyg för att ändra tankar och tillstånd.
  • Verktyg för att skapa sin egen marknadsföringsplan som coach

Utbildningen hålls av Lars Sjödin (Lars Sjödin Network) och Peter Cederqvist (Newstart). Lars är Fil. Mag. ledarskap, certifierad coach inom ICF och ICC. Lars har under många år arbetat på Bosön med svensk elitidrottsledarutbildningar.

Peter är civilekonom, certifierad PCC coach via ICF samt ICC coach och NLP Master
Practitioner. Peter arbetar med ledarutveckling, chefscoaching samt karriärutveckling.

Datum för höstens utbildning:
Modul 1: 24-25/9
Modul 2: 15-16/10
Modul 3: 11-12/11
Modul 4: 10-11/12
Diplomering: 15/1

Tider: Kl. 09:00-17:00 (fika from 08:30 samtliga dagar)
Plats: Birger Jarlsgatan 18 A.

Pris: 29,900 exkl moms. Allt arbetsmaterial ingår.