banner_mobil_newstart

Utvecklande ledarskap Sthlm/Nacka Strand okt/dec 2018

Pris:
17 500 kr
Exkl. moms
Art.nr:
P998549
Typ:
Utvecklande Ledarskap
Antal:
Finns i lager
Vill Du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Vill Du få medar-betarna att växa, ta eget ansvar och skapa resultat? Med ett coachande förhållningssätt skapar du resultat genom motivation och engagemang. Du får större medvetenhet om din ledarstil och hur du leder effektivt vilket bidrar till en större tydlighet och ett fokus i ledarskapet. Dina kunskaper blir också användbara i andra sammanhang i livet.

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans nya ledarskaps-modell. Utvecklande ledarskap tillämpas även inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. UL är utvecklat och kvalitetssäkrat av institutionen för Ledarskap och Management på Försvarshögskolan och har funnits på den svenska kommersiella marknaden sedan 2004. Utvecklande ledarskap vilar på en bred vetenskaplig bas med utgångspunkter i organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi och sociologi.Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar med någon form av ledarskap eller projekt, t ex Chef/Ledare/HR/Personalchef/Projektledare, Konsult eller Mentor/Coach.

Programmets huvudområden
1. Utbildningen i Utvecklande Ledarskap (UL)
2. 360-graders bedömning
3. Personlig utvecklingsplan


Om utbildningen
Modul 1:
Utbildning i 2 dagar med 2 dagars fördjupning efter c:a 2 månader. Under den sista delen ligger fokus ligger på den individuella utvecklingsplanen samt att skapa en coachande företagskultur. Vi arbetar med praktiska verktyg för att öka motivationen och engagemang både hos sig själv och hos medarbetarna.

Modul 2:
Utvecklande ledarskap 2014 inleds på den egna arbetsplatsen med en 360-graders bedömning av respektive kursdeltagares ledarbeteenden. Ledarskapet bedöms av överordnad, sidoordnade och underordnade samtidigt som deltagaren gör en självskattning. Försvarshögskolan sammanställer bedömningarna som sedan utgör grunden för det fortsatta arbetet under utbildningen.

Modul 3:
Genom feedbacken från 360-graders bedömningen arbetar vi med att ta fram en personlig utvecklingsplan med vision, mål och aktiviteter.

Kursen genomförs i internatform med två handledare. Kvällarna kommer att tas i anspråk.

Kursfakta
Längd: 3+1 dagar
Typ: Öppen kurs
Plats: Hotell J, Nacka Strand
18.500 kr (kurspris) exkl. moms
5 650 kr (kost och logi) exkl. moms

Datum:
Dag 1-2,
10-12 oktober 2018
Dag 3, 11 december 2018