banner_mobil_newstart

Seminarium/Föreläsning
Hjärnan och förändring

Förändringsarbetet fortsätter oförtrutet i företag och organisationer. Allt mer ska uträttas, helst på kortare tid och med färre resurser.

Förändringstrycket är konstant högt med inslag av stress, frustration och konflikter, samtidigt som vi själva ska hantera vår egen förändringsresa i livet med allt ifrån arbete, familj och relationer till egen utveckling.

Det senaste som sprids i sociala medier är H2H (Human to Human), utöver de mer kända begreppen B2B (Business to Business) och B2C (Business to consumer). Det innebär att fokus på kommunikationen mellan individer blir ännu viktigare i framtiden.

Under de senaste åren har forskningen inom neuroscience gjort stora framsteg och skapat nya insikter om hur vi tänker/ känner/ agerar och påverkar varandra. Det handlar dels om hur vi själva beter oss men även om hur vi påverkar andra med vårt agerande.

Därför har vi tagit fram en 1-dagsutbildning där vi redogör för den senaste forskningen inom neuroscience samt verktyg och metoder.

Utbildningens huvudområden:
- Sammanfattning Transitionmetoden
- Erfarenheter från deltagarnas förändringsarbete
- Neuroscience - Hur påverkas hjärnan vid förändring
- SCARF-metoden
- Öka prestationsförmågan och reducera stress
- Hur vi påverkar varandra vid förändringar
- Bryta negativa tankar och tillstånd
- Att leda i förändring

Vill du veta mer?

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »

Peter Cederqvist

Anette Ohlsson