banner_mobil_newstart

Kunder berättar

Boel Danielsson, intern karriärrådgivare och coach i 42 år, Swedbank

"Jag har använt Newstarts karriärmodell och strukturerade verktyg i många år nu eftersom de är oerhört effektiva vid t ex en självinventering - kartläggning av värderingar, intressen och färdigheter. Medarbetaren jobbar med Newstarts kortverktyg och uppgifterna i arbetshäften, både ihop med mig och som hemuppgifter. Målet med medarbetarens program är att de ska känna sig trygga i sin framtida karriärinriktning och vad de är bra på. Alla ska känna sig säkrare i sin personliga marknadsföring och bättre kunna berätta om sig själva på ett tydligt sätt med självförtroende.  

Vilka resultat har medarbetarna uppnått? 
Här finns hela spektrat. En del byter jobb internt, andra kommer faktiskt fram till att de är på rätt plats redan nu och blir nöjdare genom att ha fått bekräftelse på var de passar in bäst.En del kommer på att banken är helt fel och säger upp sig och startar eget eller tar en annan anställning inom ett annat område."

Cathrine Vincenti, Head of Early Career Programs within
Talent Management, Ericsson

Kunder berättar Kunder berättar

“Ericsson have some global programs to attract and develop young talents. We call these Early Career Programs. The selection to these business and R&D programs is rigorous and participants are considered to be potential, future leaders. Those programs consist of learning modules with business schools, meeting Ericsson senior leaders, performing a home unit job role, involving in team strategic assignments as well as individual job rotations outside the home unit and country. Programs connect to reality with real managers – real assignments by business sponsors. Some of the programs have been in place for the last ten years.
     As a vital part of the development and support to the participants in Ericsson Early Career Programs, we coach them for career advice. Both their home unit managers, mentors and program management help in this. We contacted Newstart because we wanted a toolkit that we could use for the participants as well as for managers to support.
     We really like the toolkit! As a participant and user of it, you can easily reuse the tools as self assessment, over and over again. We asked Newstart to train our participants, using a customized career development toolkit.  Managers are trained virtually over a webinar.
     The Newstart career model is a very good way to prepare yourself for a development discussion with your manager and to find your interests and development needs. Using that with peers in a program is a good career start. We will share the toolkit with the home unit managers to inspire them to follow up on career plans, for the program participants”.

Petra Olsén, Service & Quality Manager, Leaseplan

”Den ledarskapsutbildning vi fick från Newstart var helt fantastisk, en mycket bra mix med grupparbeten, teoripass, praktisk träning samt hemläxor med uppföljning har gjort att jag har utvecklats otroligt mycket. Programmet var anpassat för oss och vår verksamhet vilket gjorde det ännu bättre!”

Lotta Barclay, Head of Human Resources, Newsec Asset Management

"Newsec är resultatet av en unik tillväxthistoria. Vår vision är att vara Norra Europas mest professionella och framgångsrika tillgångs- och fastighetsförvaltare.

Newsec Asset Mangement är ett förändringsintensivt företag med snabb förändringstakt vilket innebär att förmågan att effektivt kunna leda och hantera förändringar är en av våra framgångsfaktorer. Vi är ett värderingsstyrt företag som alltid arbetar utifrån vår gemensamma värdegrund nämligen passion för kollegor och kunder.

Newstart har visat oss en process, en förändringsmodell, som stämmer överens med vår syn på individens välbefinnande i organisationen. Transitionsmodellen kommer vara en hjälp i processen för att hantera den mänskliga sidan av förändringar då den är mycket konkret och passar utmärkt att applicera i våra redan befintliga processer. Vi har fått kunskap och insikter om de tre faserna, som ingår i en förändringsprocess.

Ledare och ledning kan praktiskt fördjupa sig i den nya ledningsmodellen och de som inte behöver sätta sig in i hela förändringsprocessen, kan ändå ha förståelse för vad som händer och uppnå självinsikt om det egna beteendet på ett enkelt och begripligt sätt".

Louise Jacobsson, projektledare för Ung Gate 24, Sigtuna kommun

2012 tog Sigtuna kommun och AF ett beslut att börja samarbeta i ett projekt för att få ner ungdomsarbetslösheten. På ett år gick arbetslösheten bland ungdomar ner med 20%. ”För att möta upp behoven i kommunen startades en samlad arbetsgrupp med arbetsförmedlare, kommunens jobbcoacher, socialsekreterare och studie- och yrkesvägledare. I gruppen finns även jobbagenter med nära kontakt med arbetsgivare för att få fram jobb, praktik och traineeplatser.

– Det finns flera framgångsfaktorer men en av de viktigaste har varit att man har fått en strukturerad metod och bra verktyg genom samarbetat med Newstart. Alla anställda har fått utbildning och handledning för att bli tydliga med vilka steg som behöver genomföras tillsammans med deltagarna. Idag arbetar alla i ett och samma program – Workshopsprogrammet - som tagits fram tillsammans med Newstart och som bygger på Newstart-modellen. Metodiken har gett alla tydliga ramar för att kunna följa upp sina deltagare. Det har också blivit enklare för ungdomarna att genomföra programmen genom den gemensamma struktur som alla anställda följer. Korten som ingår i verktygen, har varit mycket uppskattade och har gett en bra bas att bygga diskussioner kring.

– Alla insatser har lett till att ungdomarna känner sig mer sedda och har fått ökat förtroende för oss och vårt arbete. Ryktet sprids och det blir tydligare för målgruppen att vi verkligen kan göra skillnad på vägen till jobb eller studier”.

Daniela Fuciu – enhetschef, Haninge kommun

”Vi var inne i en förändringsfas där tre grupper skulle slås ihop till en sektion. Vi behövde få en gemensam plattform, en tydlig arbetsprocess och även öka förståelsen för hur var och en arbetade utifrån sitt uppdrag, både på Jobbcenter och hos socialkonsulenterna. Med stöd av Newstarts modell och verktyg, utbildning och handledning i implementationen fick vi en framgångsrik plattform och ett gemensamt tänk att utgå ifrån i vår dagliga verksamhet.

Idag är arbetet mer systematiskt och strukturerat vilket bidrar till att deltagaren får ökad självinsikt, förbättrad kunskap om omvärlden och alternativa utvecklingsvägar. Vinsten i förändringsprocessen var utöver den professionella utvecklingen, en utveckling av verksamheten på olika plan: mer effektiva flöden, ett mer resultatinriktat arbetssätt med kortare insats och mer direkt coaching.”

David Lundmark – koordinator, Sigtuna Jobbcenter

”Målet är att lyfta fler invånare från passivt bidragsberoende till egen försörjning genom arbete. Sigtuna Jobbcenter har arbetat framgångsrikt med att få ner ledtiderna för hur länge en person stannar inne i programmet. Detta har uppnåtts genom att ha en gemensam plattform, modell och tänk kring att personerna man jobbar med ska framåt. För deltagarna har vi skapat tydlighet kring vad de kan förvänta sig och vad de kan få hjälp med för att komma ut i arbetslivet på ett konkret sätt. Arbetet har effektiviserats genom att alla i arbetsgruppen vet vad som gäller. Man är inte beroende av enskilda jobbcoacher utan alla jobbar efter samma arbetssätt vilket gör att man på bästa sätt kan bemöta varje deltagare där just de står idag. Målgränsen är satt till 2 månader och inom denna tid går nu majoriteten oftast ut i anställning, praktik eller i utbildning”.