banner_mobil_newstart

Kundprojekt

Newstart arbetar med ett stort antal företagskunder både inom privat och offentlig verksamhet. Sedan 1992 har vi genomfört 100-tals uppdrag runt om i företag och organisationer över hela Sverige.  

Några exempel på våra uppdrag

Karriärutveckling

 • Byggt upp interna karriär- och kompetenscenter (ex Landstinget Stockholm, Vattenfall AB och Uppsala Universitet)
 • Skapat webbaserade karriärprogram för medarbetare och chefer (ex Norsk Hydro Data, olika Teliabolag)
 • Implementerat interna rörlighetsprogram (ex Skatte- och Kronofogdemyndigheten, Uppsala Universitet, Lantmäteriverket, Vattenfall)
 • Skapat självstudiematerial i karriärplanering för 200 uppsagda medarbetare inom stor koncern.
 • Tagit fram koncept och självstudiematerial för intern medarbetarutveckling för över 1000 personer inom Teliakoncernen.
 • Gett återkoppling på över 1200 CV och ansökningsbrev samt intervjutränat medlemmar (medarbetare och chefer) inom stort akademikerförbund.

Ledarutveckling

 • Utbildat över 1000 chefer inom Försvaret i coachande ledarskap.
 • Framgångsrikt genomfört skräddarsytt ledarutvecklings-program under 4 år med ett av Sveriges största leasingföretag.
 • Tagit fram strategi, verktyg och chefsträning i utvecklings-, mål- och lönesamtal för ett flertal företag. 
 • Utvecklat koncept, målplan, chefs- och medarbetarguider för retention(behållastrategier)  av talanger
 • Genomfört uppdrag inom förändringsledning hos Stockholm Vatten, SJ, Skandia, Newsec, Landstinget i Östergötland parallellt med utbildning av ett hundratal HR specialister och chefer från både näringslivet, offentliga sektorn och kommuner.
 • Utbildat ca 5000 chefer i coaching, ledarskap, feedback och utvecklingssamtal.
 • Coachat tusentals chefer och medarbetare i en stor mängd svenska och norska företag.
 • Genomfört utvecklingsprogram för kvinnliga chefer inom stor bank.
 • Utvecklat policy och underlag för utvecklingssamtal för företag med 350 anställda; utbildat både chefer och medarbetare i konceptet.

Outplacement

 • Genomfört outplacement för 30 personer från produktionspersonal till chefer  hos stort internationellt medicinteknikföretag. Mer än hälften har karriärväxlat eller gått vidare till mer kvalificerade jobb inom 4 månader.
 • Genomfört ett stort antal outplacementprogram för individer och grupper

Jobbcoaching

 • Coachat mer än 500 personer över hela Sverige i Arbetsförmedlingens  uppdrag om jobbcoaching.
 • Vald som jobbcoachingaktör för Sollentuna kommuns arbetssökande samt Omställningsfonden.
 • Drivit stora projekt tillsammans med flera kommuner i att skapa kraftfulla och effektiva processer som resulterar i ett gemensamt arbetssätt och metodik kring personer som står längst från arbetsmarknaden. Ledningsstöd samt utbildat och certifierat  all personal på dessa enheter i Newstart-metodiken.
 • Ingått i olika projekt i Nacka Kommun kring utökad karriärvägledning för elever från årskurs 7 – gymnasiet. Coachat ett antal elever med material speciellt framtaget för ungdomar i Newstartmetodiken.

Utbildningar

 • Hållit många föreläsningar om coaching, karriärplanering och individutveckling i Sverige och internationellt.
 • Utbildat över 2000 karriärcoacher i organisationer runt om i landet.
 • Utbildat 100-tals studievägledare på de flesta av landets högskolor och universitet i karriärverktyg samt tränat studenter genom föredrag hur man på bästa sätt profilerar sig när man söker jobb.
 • Genomfört ca 100 karriärcoachutbildningar inom ramen för Karriärcoachakademien samt i samarbete med Kommunförbundet Skåne – Vägledarkompetensen.
 • Utbildat småföretagare i personalarbete och kommunikation på uppdrag av Ölands Näringslivskontor  
 •  Genomfört flera kurser i förändringsledningsutbildning för olika landsting.

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »