banner_mobil_newstart

Kursdeltagare berättar

Stefan Berg, karriärrådgivare Stefan Berg Utveckling, Skellefteå

Kursdeltagare berättar Kursdeltagare berättar

"Jag hade lång erfarenhet av att coacha och utbilda arbetssökande i sin strävan till etablering på arbetsmarknaden, men saknade den där spetskompetensen för att vara riktigt vass. Utbildningen till Certifierad Karriärcoach gav mig exakt vad jag behövde - och lite till! 

Genom de olika koncepten löper en röd tråd. Det gör att jag som coach alltid har koll på nästa steg och kan tillåta mig stanna upp vid olika hållplatser utefter klientens behov men ändå lätt kunna styra tillbaka till processen. 

Det viktigaste för mig - eftersom jag jobbat liknande tidigare - var kontakterna och diskussionerna med såväl kursledning som övriga deltagare. Många goda idéer och tips från andra som har stor erfarenhet och engagemang i att stödja andra att hitta rätt på arbetsmarknaden. 

Verktygen bygger på de hörnstenar som i princip alla modeller för olika typer av karriärcoachning gör, det finns ingen magi i detta i sig. Men det strukturerade materialet och de genomtänkta kortövningarna tas verkligen emot av klienterna med öppen famn. Materialets och verktygens utformning gör det verkligen enklare för klienten att prioritera och göra klart för sig vad som är viktigast och vad som ska göras först. För mig som coach blir det en rakare och enklare väg att coacha. 

Hos Newstart finns det kunskap, engagemang och vilja att göra det bästa av allt. Hela servicen runt utbildningen med information, trevliga lokaler och allt det goda som vi ätit och druckit är femstjärnig. De kursledare jag haft har också - trots gruppens iver att dela med sig av sina erfarenheter i tid och otid - lyckats hålla den röda tråden och tagit oss i hamn på utsatt tid och med uppsatt mål".

Mia J Svanqvist, Enhetschef, Södertörns högskola

Kursdeltagare berättar Kursdeltagare berättar

"Jag gick utbildningen till Certifierad Karriärcoach för att utöka min verktygslåda i mitt arbete med att samordna och arrangera karriäraktiviteter på Södertörns högskola. Jag ville också få inspiration till nya metoder och ett mer coachande förhållningssätt i min roll som enhetschef med ansvar för högskolans studie- och karriärvägledning. 

Utbildningen var väldigt bra då den gav mig en strukturerad metod att arbeta med och den gav mig också tid för reflektion och kunskap om coachens roll. Det bästa med utbildningen var den strukturerade metoden, dynamiken i utbildningsgruppen samt de inspirerande och personliga kursledarna med lång erfarenhet och mycket kunskap om karriärcoaching och som verkligen brinner för sin karriärcoachmodell 

Jag lärde mig mycket, men framför allt lärde jag mig verktygen, metoden och att jobba med ett coachande förhållningssätt. Det var också bra att applicera modellen på sig själv och sina egna karriädilemman för att få en fördjupad förståelse för klientens process. 

Jag gillar verktygen och Newstartsmodellen eftersom modellen är strukturerad och verktygen kraftfulla men ändå enkla som instrument för klienten. Detta bekräftades av de provklienter jag arbetade med under utbildningen. Då metoden är strukturerad och målinriktad blir den också mätbar vilket är tillfredsställande både för mig som coach och för klienten".

Karin Hultstrand, Projektansvarig, KSF Arbetsmarknadsenheten Activa, Åstorp

"I första hand gick jag den för att jag ville vara Certifierad Karriärcoach, detta ger mig fler möjligheter i min egen utveckling och framtid. Jag ville helt enkelt utveckla mig mer i mitt coachande arbetssätt. 
Eftersom jag vill att en utbildning ska både ha höga krav och ge möjligheter och variation, så har denna utbildning passat mig och mitt arbetssätt. 

Det bästa med utbildningen var att vi som går den praktiserar övningar på varandra, innan vi praktiserar det på våra klienter samt att man har tid på sig att genomföra övningar, att man kunde fråga och få feedback om man kände sig osäker i någon fråga eller något moment. Newstart är ett företag som både har kunskap och ger kunskap. Möjligheten att få hjälp och diskutera fanns alltid. 

För mig är Newstartmetoden ett verktyg som ger klienten eget aktivt ansvar för sin utveckling. Det ger frihet samtidigt som det har ramar. Min erfarenhet är att klienten blir klar över både sin egen utveckling och sina egna förmågor på ett positivt sätt. Från omedvetenhet till medvetenhet tidigt i processen och detta ger mersmak och engagemang. 

För egen del så har denna kurs fått mig att inse hur viktigt det är att se över min egen situation för att utvecklas och ha kvar arbetsglädjen. Att se saker på ett annat sätt och komma fram till vilka nya vägar som kan finnas inom den egna organisationen likväl som att se andra vägar".

Monica Hörlin, HR-konsult

f d personalchef på Scan AB och numera HR-konsult med egen firma.

"Jag bestämde mig för att gå kursen Diplomerad Förändringscoach i syfte att utveckla min kompetens som HR-specialist inom ämnet coaching, för att kunna coacha såväl chefer som övriga medarbetare. Vi har under många år genomgått stora förändringar i verksamheten och stängde anläggningen där jag senast har arbetat. Efter mer än 10 år som personalchef började jag planera för att starta egen konsultverksamhet inom HR då med bland annat coaching som ett av uppdragen. 

Jag tyckte utbildningen var bra. I vår grupp kunde vi ingående diskutera och penetrera frågor kring coaching och andra frågor med anknytning till detta. Vi fick verkligen det bekräftat att man genomgår olika faser i förändringsprocessen och att individerna kan befinna sig på olika nivåer i den samtida processen. Det är viktigt att kunna möta och kommunicera med var och en, just där de befinner sig i i förändringen. I coachsamtalen har jag tagit akt på att tillsammans med coacheen sätta mål, göra handlingsplan och följa upp den samt att aktivt lyssna och ge återkoppling".

Anna-Lena Rudström, Vägledningscentrum, Tierp

"Vägledningscentrum jobbar med vuxna människor som vill/måste göra förändringar i sina liv. Det kan vara studier, byta arbete, vara arbetslös, en arbetsskada eller annat. Vi hjälper människor genom information och få igång deras process till att välja väg i livet och sätta sina mål.. Vuxenutbildningens elever är 20 år och uppåt, olika bakgrund och härkomst och har slutbetyg från gymnasiet. Ca 500 elever läser på skolan men vi finns även till för alla kommunens invånare.

Jag har valt att gå Newstarts ettåriga utbildning till Certifierad Karriärcoach. Resultat: Idag använder jag kortverktygen i 2 st projekt som kommunen har. 1.Vård och Omsorg för att få människor på rätt plats och hjälpa de som vill byta inriktning. Där finns många kvinnor som hamnat i vården för att det passat bra när de har haft små barn och sedan blivit kvar. 2. Flyktingar och Invandrare , med akademisk utbildning från sitt hemland, som läser SFI (Svenska för invandrare) på Högskolan i Gävle för att snabbt komma ut i arbetslivet i sina yrken.

Jag kommer att använda karriärcoachingen under hösten med fokus på Framåt-delen kring CV och hur arbetssökningen fungerar i vårt land. Har även kört processen eller delar av processen på människor som varit vilsna och inte vetat hur de ska sätta sina mål.

Metoden har förstärkt mitt sätt att arbeta och givit mig bra verktyg att arbeta med. Jag har fått en metodik för att hjälpa andra att processa fram sina framtida mål – något jag känt att det finns ett stort behov för. Det positiva resultatet för mina ”klienter” har varit mycket stimulerande för mig och blivit min lön i arbetet. Arbetet har därför blivit mycket roligare nu när jag har verktyg som ger bra resultat. Tack!"