banner_mobil_newstart

Våra medarbetare består av såväl egen personal som ett nätverk av erfarna coacher och konsulter. Alla som jobbar hos oss har hög kompetens, lång erfarenhet och stort engagemang och passion för att utveckla andra!

Alla våra coacher genomgår regelbundet träning och utbildning i Newstart-modellen™ som följer ledande internationell coachingpraxis. Flera av oss har PCC-certifiering, som är näst högsta nivån i International Coach Federation.

Medarbetare

Klicka på bilderna för att läsa mer om oss!

Peter Cederqvist

VD och grundare
Kontakta Peter per e-post
eller ring 070-426 90 01 alt. 08-653 66 36

petercederqvist

Peter driver sedan 2002 Newstart och är företagets VD. Han arbetar med outplacement och individuell coaching av chefer och medarbetare samt håller utbildningar, seminarier och föreläsningar inom coachande ledarskap och förändringsledning.
Han är även affärscoach till ledare i olika företag. 
Läs mer om Peter här!

Anette Ohlsson

Utbildare och Karriärcoach
Kontakta Anette per e-post
eller ring 0766-365 618 alt. 08-653 66 36

anetteohlsson

Anette arbetar som karriärcoach, utbildare och föreläsare på Newstart. Hon jobbar med många outplacement- och omställningsprojekt och håller ihop våra events och utbildningar. 
 
Läs mer om Anette här!

Håkan Bjelke

Kontakta Håkan per e-post
eller ring 0766-365 616 alt. 08-653 66 36

https://www.linkedin.com/profile/view?id=46022581

Ekonomichef
Håkan är Newstarts ekonomichef med ansvar för finans, avtal, och redovisning. 
 
Läs mer om Håkan här!

Newstarts coacher

Newstarts konsulter och coacher finns över hela landet. Alla våra coacher är utbildade och diplomerade av oss på Newstart. De allra flesta har gått vår ett-åriga utbildning till
Certifierad Karriärcoach.

Alla har många års erfarenhet från linjechefsbefattningar, konsultarbete och som samtalspartners.
Samtliga har egen erfarenhet av ledarskap, personalavveckling, rekrytering, utbildning samt chefs- och organisationsutveckling från olika branscher. Denna kombination utgör en kvalitetssäkring för dig som kund och ger oss en solid bas i vårt arbete med människor i förändring. 

Robert Rönnbom, underkonsult
Pavla Kruzela

Helena Cederqvist – Stockholm

Executive Coach, Leg Psykolog
Kontakta Helena per e-post
eller ring 070-878 56 30 alt. 08-653 66 36

Helena är en coach till toppkrafter i svenskt näringsliv och pionjär inom livs- och karriärutveckling som ständigt uppnår mycket goda resultat. Hon uppskattas för att skapa goda relationer, engagemang och motivation hos sina kunder.
 
Läs mer om Helena här!

Viveka Andersson - Stockholm

Karriär-, CV- och jobbcoach
Kontakta Viveka per e-post
eller ring 070- 05 14 179 alt. 08-653 66 36

vivekaandersson

Viveka har de senaste 6 åren arbetat som karriärrådgivare för näringslivet i olika uppdrag samt med individuell karriärplanering för flera hundra privatpersoner.  Hon har många års erfarenhet av rekrytering samt som föreläsare/ utbildare inom personlig marknadsföring. Viveka CV-granskar och intervjutränar både förbundsmedlemmar och privat-personer för en snabbare process till nya karriärmöjligheter.
Läs mer om Viveka här!

Sara Tidala - Stockholm

Karriär-, CV- och jobbcoach
Kontakta Sara per e-post
eller ring 070-698 01 20 alt. 08-653 66 36

saratidala

Sara arbetar med uppdrag inom individuell karriärrådgivning, outplacement för större företag och CV/Intervju-stöd till både akademikerförbund såväl som privatpersoner.
Läs mer om Sara här!
 

Annalena Brighty - Stockholm

Karriär-, CV- och chefscoach
Kontakta Annalena per e-post
eller ring 070-639 95 59 alt. 08-653 66 36

https://www.linkedin.com/profile/view?id=102633575

Annalena arbetar med ledarskapsutveckling, affärs- och karriärcoaching samt CV-granskning av såväl svenska som engelska CV:n.
Läs mer om AnnaLena här!

Robert Rönnbom - Göteborg

Coachande och Utvecklande ledarskap
Kontakta Robert per e-post eller ring 0723-33 28 99

Robert samarbetar med Newstart i Göteborg. I 20 år har han bidragit till utveckling av individer, grupper och organisationer genom ett coachande och utvecklande ledarskap som leder till förändring hos människor, grupper och organisationer.
Som konsult på heltid, Robert Rönnbom AB, har han genomfört nationella och internationella uppdrag och projekt för bl a Göteborgs Stad, Ericsson, Volvo, Försvarsmakten, Andra AP fonden, Vattenfall.
Läs mer om Robert här!

Pavla Kruzela - Helsingborg

Karriärcoach, Mentorcoach, Ledarskapscoach
Kontakta Pavla e-mail eller 070-62 83 995

Pavla är i grunden Civilekonom. Sedan 1990 har hon haft egen verksamhet där hon skräddarsytt utbildningar och coaching för företag. Hon är certifierad i ett antal psykologiska självskat-tningsverktyg och Master Certified Coach genom ICF. 
Parallellt med sin verksamhet bedriver hon forskning och undervisning vid institutionen för Service Management, Campus i Helsingborg, Lunds Universitet. Hon har även medverkat i företagsinterna utbildningar på IKEA, GE, AMEX, Alfa Laval m fl. 
Läs mer om Pavla här!