banner_mobil_newstart

Peter driver sedan 2002 Newstart tillsammans med Charlotte Hågård och är företagets VD. Han arbetar med outplacement och individuell coaching av chefer och medarbetare samt håller utbildningar, seminarier och föreläsningar inom coachande ledarskap och förändringsledning. Han är även affärscoach till ledare i olika företag.

Peter har tidigare 20 års erfarenhet av arbete som VD, chef och entreprenör inom IT-branschen, i Sverige och internationellt. Peter var en av grundarna till Microsoft i Sverige 1985. Som tidigare ledare har han genomfört både utvecklings- och avvecklingsprogram i flera länder.

Peter är civilekonom från Uppsala Universitet. Han är Certifierad Karriärcoach, Certifierad PCC-Coach genom ICF, ICC coach, NLP Practitioner och Master Practitioner, UL-handledare, Business Model You-handledare samt certifierad i kommunikations/ Extended Disc.

Peter Cederqvist

Peter Cederqvist
VD och Grundare

Kontakta Peter per e-post eller
ring 070-426 90 01 alt. 08-653 66 36

petercederqvist