banner_mobil_newstart

Förändringsstöd

Förändring är konstant. Konsten är hur du hanterar den. Varje förändring utgör olika grader av utmaningar för både dig som är chef och för dig som har en HR-roll och ska stötta resten av organisationen under förändringsprocessen.

Vi på Newstart har specialiserat oss på verktyg och metodik för att hantera den mänskliga sidan av förändring.

Transition
Transition är den psykologiska anpassningen till förändringar. I över 30 år har professor William Bridges utvecklat Transition-modellen – hur människor hanterar förändringar genom en gradvis process i tre tydliga faser; Avslut, Neutrala zonen och Nystart. För varje fas finns ett antal organisations- och ledarskapsverktyg som skyndar på förändringsprocessen.

Hundratals företag världen över och tusentals chefer, HR-specialister, medarbetare och konsulter har lärt sig att använda strategierna och teknikerna i Transition-modellen och tack vare dem att lättare hantera den mänskliga faktorn när det gäller att hantera förändring.

Vi är certifierade i USA att utbilda i Transition-modellen.

Lär dig Transitionmodellen hos oss
1. För HR-specialister och konsulter
Du kan gå  vår utbildning "Diplomerad förändringscoach", antingen som öppen utbildning hos oss i Stockholm och som företagsintern kurs.

2. För chefer
Vi genomför "Att leda den mänskliga sidan av förändring" som internkurs, workshop eller föreläsning på ditt företag. Målgrupp är både företagsledning och chefer på alla nivåer.

3. För medarbetare 
"Navigera i förändring" kan genomföras som intern workshop eller i föreläsningsform ute på ditt företag. 

Målgrupp är både chefer och medarbetare på alla nivåer.

4. Konsultation
Vi genomför även konsultation kring Transition Management och strategier för att hantera den mänskliga sidan av förändring i företag och organisationer.


Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »