banner_mobil_newstart

Jobbcoaching - Sollentuna kommun

Hos oss kan du få jobbcoaching om du bor i Sollentuna kommun. 
 

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här 

Newstarts metodik för jobbcoaching går ut på individuell och långsiktig karriärplanering. 

Programmet innehåller följande steg: 
• Självinventering - få en god självinsikt genom att kartlägga värderingar, kompetenser, intressen och arbetsområden.
• Sätta ett tydligt jobbsökningsmål
• Lägga upp en effektiv jobbsökningsplan
• Kartlägga arbetsmarknaden
• Träna personlig marknadsföring
• Skriva relevant CV och riktade ansökningsbrev
• Lära sig alternativa jobbsökningsmetoder
• Träna intervjusituationer

I Sollentuna träffar du vår jobbcoach Viveka Andersson.
Vår besöksadress är Sollentunavägen 63.

Här hittar du mer information om Viveka.

Viveka Andersson – Stockholm, Akalla, Sollentuna
Viveka har 5 års erfarenhet som coach, rådgivare och samtalspartner hos Newstart. Viveka har personligen arbetat med karriärplanering av över 100 jobbsökare och karriärbytande personer i olika program under de senaste åren, både inom ramen för Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer samt med företag och privatpersoner i näringslivet. Hon utbildar även i karriärfrågor som CV- skrivning, Intervjuteknik och personlig marknadsföring i näringslivet samt hos arbetsmarknadsenheter i olika kommuner.

Viveka har under flera år arbetat med rekrytering, främst inom IT-branschen och har ett nära samarbete med olika aktörer i rekryteringsbranschen. Hon är även den som ansvarar för Newstarts CV-coaching för akademikerförbund och ger karriärråd i deras medlemstidning. Viveka är både Certifierad Karriärcoach och ICF-coach.

Övrig yrkes- och branscherfarenhet
Viveka är Civilekonom och har över 15 års erfarenhet av arbete i olika företag inom näringslivet (främst IT-sektorn) och då i nära samarbete med offentlig sektor, både som kundansvarig, projektledare, utbildare och programansvarig. Nedan är en kort sammanfattning av hennes kompetenser och erfarenheter:
• Många års erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper och chefer 
• Lett stora projekt inom både försäljning, utbildning och som chef för partnerprogam
• Byggt upp utbildningar och kursmaterial för partners samt utbildat i licenshantering

Kontakta Viveka per e-post eller ring 0700-514 179, alt 08-653 66 35