banner_mobil_newstart

Outplacement

Outplacement innebär att en arbetsgivare anlitar en konsult för att ge en uppsagd medarbetare stöd och hjälp med att hitta ett nytt arbete.

Newstart är en kvalificerad partner inom outplacement med över 22 års erfarenhet av att hjälpa chefer och medarbetare till en ny sysselsättning. Vi arbetar med omställning på alla nivåer i en organisation. Vi arbetar med chefer, specialister och andra medarbetare som av någon anledning måste lämna sina anställningar. Vi erbjuder personligt upplagt stöd och en välbeprövad metodik i arbetet med att hitta ett nytt relevant jobb.

Outplacement för medarbetare och specialister
Vi erbjuder olika typer av outplacementprogram, antingen fördelat på ett visst antal tillfällen eller ett visst antal månader. Kontakta oss så berättar vi hur.

Utbildning för chefer som säger upp personal
Outplacement kan även innebära att chefer som sagt upp personal behöver utbildning och stöd. Kunskap om mänskliga reaktioner vid kris och förändring gör det lättare att tackla en svår situation. Vi erbjuder stöd och rådgivning till HR-avdelningar, chefer och ledningsgrupper i samband med förändringsprocesser och uppsägningar.

Aktiviteter för de som blir kvar 
För den personal som stannar kvar i företaget är det viktigt att upprätthålla motivation och produktivitet. Genom att hantera uppsägningar på ett professionellt sätt ser även kvarvarande personal att kollegor behandlas med respekt. Det leder till att både de som är kvar och de som lämnar kan fungera som goda ambassadörer för företaget.

Vi erbjuder konsultstöd, workshops och seminarier för de som är kvar. 

Våra kunder
Vi anlitas av både den privata och den offentliga sektorn. Läs mer om våra kunder här>>

Vi jobbar över hela Sverige och kan även åta oss uppdrag utanför Sverige genom vårt internationella samarbete i CPI.

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »