banner_mobil_newstart

Övriga utbildningar

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information

här »

Hjärnan och förändring

Förändringsarbetet fortsätter oförtrutet i företag och organisationer. Allt mer ska uträttas, helst på kortare tid och med färre resurser. Newstart har utbildat 1000-tals personer i förändringsledning genom Transition-modellen där det mänskliga perspektivet är fokus.
Läs mer om utbildningen här!
Vad innebär det egentligen att, när du tittar tillbaka på ditt yrkesliv kunna säga att du är nöjd med dina val och vad du åstadkommit?

Business Model You® är ett verktyg som adresserar ovanstående. Det handlar om att bygga en affärsmodell kring sina personliga egenskaper, erfarenhet, intressen, kompetenser och egna förutsättningar.

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach riktar sig till dig som vill arbeta som professionell coach eller använda coaching som en del i ditt ledarskap.

Utbildningens praktiska och teoretiska innehåll samt litteratur utgår från International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Utbildningen är godkänd av ICF och innehåller allt du behöver, utom din egen praktik och mentortimmar, för att efter utbildningen kunna certifiera dig genom ICF.

Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt en fristående examinationsdag.
Läs mer om utbildningen här, start 19-20 mars 2020!