banner_mobil_newstart

Certifierad karriärcoach steg 1

Detta är Sveriges enda ett-årsutbildning där du blir certifierad karriärcoach. Certifierad Karriärcoach är en tre-stegs-utbildning för dig som vill arbeta professionellt med livs- och karriärcoaching. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en gedigen kompetens om livs- och karriärutveckling och coaching och ger dig grundlig plattform, verktygslåda och strukturerad arbetsmetodik. Certifieringen ger dig en kompetens och kvalitetsstämpel som skiljer dig från mängden.

INNEHÅLL STEG 1
Karriärcoaching, modell, metod och att skapa självinsikt 

 • Karriärcoachens jobb och roll
 • Karriärplanering, vägledning och coaching ur ett historiskt och vetenskapligt perspektiv
 • Vad är coaching, vägledning, karriärrådgivning och mentorskap?
 • Konsultativt arbetssätt och coachande förhållningssätt
 • Rollen som karriärcoach
 • Hur arbetar en karriärcoach?

Mål: Att förstå karriärcoachens roll och uppgift.

Newstartmodellen och metodik

 • En grundläggande modell för karriärutveckling
 • Olika karriärutvecklingsmetoder
 • Självinventeringsverktyg, en översikt

Mål: Att kunna arbeta efter en grundläggande modell i coachingarbetet.

Olika karriärverktyg 

 • Karriärdilemma
 • Personliga värderingar i yrkeslivet”
 • Faser i yrkeslivet + Transitionmodellen
 • ”Personlig kompetens i yrkeslivet”
 • ”Personliga intressen i yrkeslivet”
 • ”Personliga arbetsområden i yrkeslivet”

Mål: Att behärska flera nya karriärverktyg.

Karriärcoachsamtalet

 • Ett enkelt format för samtalet
 • 5 viktiga färdigheter: Bygga förtroende; Aktivt lyssnande; Intuition; Frågor; Ge feedback
 • Olika roller som karriärcoach

Mål:  Att behärska flera nya karriärverktyg.

Etik i karriärcoacharbetet 

 • Trovärdighet och förtroende
 • När slutar vårt arbete? Vad kan man och vad kan man inte göra som karriärcoach.

Mål: Att veta var gränsen går för ditt arbete.

Slutrapport
Redovisning av skriftlig slutrapport.

Förkunskaper 
Du behöver inga specifika förkunskaper men det är en fördel om du arbetat med människor i en HR-, vägledar- eller coachroll.

I kursavgiften ingår bl a:

 • 5 kursdagar 
 • Arbets + kursmaterial samt ett flertal olika karriärverktyg (värde ca 6000 kr)
 • Litteratur: Bli din egen coach (C Hågård) 
 • Certifikat efter kursen på de verktyg du lärt dig
 • Lunch + kaffe 


Kursupplägg för hela utbildningen Certifierad Karriärcoach
Steg 1: Du lär dig individuell karriärcoaching och får pröva på ett antal olika verktyg för självinventering ock ökad självinsikt. 4 dagar.

Steg 2: Vi fokuserar på individens framtids- och målbild, att hitta olika utvecklingsvägar, omvärldsinventering samt att coacha t ex ett team eller grupp. 5 dagar.
Läs mer om steg 2>>

Steg 3: Du fördjupar din verktygslåda kring coaching. Du lär dig mycket om intern karriärplanering och coaching i en organisation och får en internationell utblick kring hur man jobbar inom området i andra länder. Du lär dig att coacha andra behov, ex livsplanering och rehabilitering och får de sista pusselbitarna för att bli en professionell karriärcoach. 5 dagar.
Läs mer om steg 3>>

Efter att du redovisat din slutrapport under steg 3 blir du Certifierad karriärcoach. 

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »

Kursfakta

Längd: 5 dagar
Typ: Öppen kurs
Pris:  19.950 kr exkl. moms
Riktar sig till:
Företag & Privatpersoner

”Jag gick utbildningen till Certifierad Karriärcoach för att utöka min verktygslåda i mitt arbete med att amordna och arrangera karriäraktiviteter på Södertörns högskola. Utbildningen var väldigt bra då den gav mig en strukturerad metod att arbeta med, men också tid för reflektion och kunskap om coachens roll. Då metoden är strukturerad och målinriktad blir den också mätbar vilket är tillfredsställande både för mig som coach och för klienten.
Mia J Svanqvist, Enhetschef, Enheten för studie- och
karriärvägledning Södertörns högskola