banner_mobil_newstart

Coaching är framtidens kompetens. Gå vår 4-dagars intensivkurs i coaching för dig som jobbar som HR-chef/specialist. Lär dig aktiva och praktiska metoder och verktyg för utvecklande coachsamtal i företaget.

Sluta att ta ansvar för alla andra. Lär dig att effektivisera och professionalisera ditt HR-arbete genom att öka organisationens förmåga att ta eget ansvar. Utveckla och stärk chefer och ledares förmåga att ta ett proaktivt ansvar för sin verksamhet.I denna kurs lär du dig ett coachande förhållningssätt och coachande samtal med organisationens chefer och medarbetare.

Målgrupp: HR-chef/-specialist /Konsult


Genom att jobba med ett coachande förhållningssätt lär du dig att effektivisera och professionalisera ditt arbete genom att öka organisationens förmåga att ta eget ansvar. Som chef blir du bättre på att lyssna och kommunicera med dina medarbetare. Som HR-specialist utvecklar och stärker du dina chefers förmåga att ta ett proaktivt ansvar för sin verksamhet. Samtidigt som du själv frigör tid för mer strategiskt arbete.

Ur innehållet
Del 1: Vad är coaching?

 • Vad är coaching och ett coachande förhållningssätt
 • Vad skiljer coaching från andra discipliner?
 • Interncoaching -att använda coaching i företaget


Del 2: Coachingteknik

 • Modell och verktyg för utvecklande interna coachsamtal
 • Coachingsamtalet och coachingcykelns olika steg
 • Coachingportföljen- verktygslådan för coacher
 • Coachrollen - de 5 viktigaste coachfärdigheterna
 • Starka och svaga frågor
 • Formulera kraftfulla och engagerande mål
 • Kropsspråk och kommunikation
 • Att lyssna aktivt och ge effektiv feedback
 • Att utveckla en coachingplan
 • Etik i coacharbetet – när börjar och slutar man?
 • Praktikfall från din egen verksamhet


Del 3: Jag som coach / min roll

 • Är jag en coach? Självinventering och analys
 • Att skapa tid för coaching
 • Att använda coaching i mitt arbete - hur och när?
 • När är jag coach och när är jag rådgivare?
 • Min egen utvecklingsplan som coach


Del 4: Coaching i organisationen

 • Att skapa en coachande företagskultur
 • Att coacha i en icke-coachande företagskultur
 • HR som coach – vem ska jag coacha och när?
 • 3 vanliga coachingsituationer internt och vad du gör
 1. Karriärcoaching/utveckling
 2. Problembeteenden och konflikter
 3. Att coacha i förändring
 • Att coacha chefer- olika behov
 • Att coacha medarbetare - olika behov


Vem ska delta?
Du som idag arbetar som Chef/Ledare eller HR-specialist t ex exempelvis
HR/personal-chef, Internkonsult, HR-specialist,
Kompetensutvecklare, Karriärcoach, Chefsutvecklare, 

Kursfakta
Tid: 09.30 -17.00
Plats: Newstart, Birjer Jarlsgatan 23, Stockholm

I kursavgiften ingår

 • 4 kursdagar
 • arbetsmaterial + dokumentation 
 • lunch och kaffe

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »

Kursfakta

Längd: 2+2 dagar
Typ: Öppen kurs
Pris: 19.950 kr kr exkl. moms
Riktar sig till: Företag